Indholdsfortegnelse
Hvad er finanspolitik
Lempelig
Stram
Hvad er finanslov

Uddrag
Hvis staten føre en lempelig finanspolitik, betyder det at man gerne vil øge den samlede efterspørgsel. Staten har forskellige muligheder for at øge den samlede efterspørgsel, de kan f.eks. sænke momsen. en sænkelse af momsen vil gøre varer billigere for husholdningerne, og der vil højst sandsynlig blive skudt mere i gang i økonomien.

Staten kan også vælge at lade deres udgifter stige, de kan bygge flere offentlige ting som f.eks. motorveje og bro osv. dette vil betyde beskæftigelsen stiger og derfor en øget efterspørgsel.

Staten har også andre virkemidler som at som at lade deres indtægter falde, ved at sænke skatten dette vil have samme virkning.

Altså staten øger den samlede efterspørgsel, ved at statens indtægter falde eller udgifter stige. Lempelig finanspolitik bruges når man vil hæve beskæftigelsen, dog er ulempen en forværret betalingsbalance og en øget inflation.