Rapport om Drivhuseffekt-forsøg

Opgavebeskrivelse
Formål: At påvise drivhuseffekten igennem et forsøg

Indholdsfortegnelse
Teori:
Hypotese:
Materialer:
Fremgangsmåde:
Resultater:
Databehandling:
Diskussion:
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag
Drivhusgasser er gasarter, der absorberer langbølget stråling, og hæver temperaturen på jorden. Den største og vigtigste drivhusgas er vanddamp (H2O). Udover det, består drivhuseffekten også af blandt andet kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O).

Drivhuseffekten og atmosfæren er altafgørende for livet her på jorden. Atmosfæren indeholder livsvigtige gasser som f.eks. oxygen og kuldioxid.

Atmosfærens naturlige drivhuseffekt giver jorden en gennemsnitstemperatur på ca. 15 °C. Uden den naturlige drivhuseffekt ville jordens gennemsnitstemperatur i stedet være på omkring -18 grader.

Det vil sige, at hvis vi ikke havde en naturlig drivhuseffekt, ville jordens gennemsnitstemperatur være ca. 33 grader lavere.

Den naturlige drivhuseffekt fungerer således at solen udsender kortbølgede stråler, som passeret uhindret igennem drivhusgasserne, og rammer jorden som bliver opvarmet.

Når strålerne derefter bliver sendt ud fra jorden som varmestråling, ud mod rummet igen, absorberer drivhusgasserne nogle af de stråler.

Drivhusgasserne sender derefter atmosfærisk modstråling tilbage mod rummet eller tilbage mod jorden.

Jo flere drivhusgasser der er i atmosfæren, jo større sandsynlighed er der for, at strålerne bliver sendt tilbage mod jorden.

Dette gør, at når der er mange drivhusgasser i atmosfæren, så lægger de sig som en form for dyne om jorden, og holder på varmen. Dette gør at jordens middeltemperatur langsomt stiger, hvilket forårsager store ændringer i klima og vejr.

Den menneskeskabte drivhuseffekt er sket fordi vi har udledt store mængder drivhusgasser, meget mere end hvad der naturligt er.

Derfor vil temperaturen på jorden langsomt stige. Når vi f.eks. afbrænder fossile brændsler som olie, gas og kul, så øger vi middeltemperaturen på jorden hvilket kaldes global opvarmning.

For at undgå global opvarmning, skal der som alternativ benyttes vedvarende energikilder som f.eks. vindenergi og solenergi. (solceller, vindmøller osv.)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu