Programmering Lineær | Matematik

Opgavebeskrivelse
Den skal besvares INDIVIDUELT og du får en karakter for din besvarelse.

Det er vigtigt at det er dig selv der laver opgaverne og at du kan forklare hvad du har lavet hvis du bliver spurgt senere.

Hvis du laver mindstekravsopgaverne rigtigt, så er du sikker på at få mindst 02 for denne aflevering.

Hvis du ikke ved hvordan du skal besvare en opgave, så må du snakke med nogle andre fra klassen, men så skal du bagefter skrive din egen besvarelse - ellers lad være med at skrive noget.

I må absolut ikke dele jeres besvarelser og 2 afleveringer må ikke være ens!

Indholdsfortegnelse
Mindstekravsopgaver (for at få mindst 02)
- Mindstekravsopgave 1
- Mindstekravsopgave 2
- Mindstekravsopgave 3
- Mindstekravsopgave 4

Opgaver
- Opgave 5
- Opgave 6
- Opgave 7
- Opgave 8

Uddrag
Mindstekravsopgaver (for at få mindst 02)
Husk at skrive beregningerne så jeres tankegang fremgår tydeligt!

Mindstekravsopgave 1
Lad f(x,y)=3x+y være en lineær funktion i 2 variable. Bestem ligningen for niveaukurven N(0) og angiv den på formen y=ax+b.

Her skal jeg så sige (fx,y)=N(0)
3x+y=0
Y=-3x+0

Mindstekravsopgave 2
Betragt følgende polygonområde (angivet med blå).

Hvilket punkt angiver maksimum for funktionen f(x,y)=3x+4y indenfor polygonområdet? Brug evt. hjørnepunktsinspektion

Hjørnepunkt inspektion f(x,y)=3x+4y
F(0,8)=3*0+4*8=32
F(4,4)=3*4+4*4=28
F(6,0)=3*6+4*0=18
Så kan vi se f(0,8) er maksimum for funktionen

Mindstekravsopgave 3
Betragt følgende polygonområde (angivet med blå).

Hvilket punkt angiver minimum for funktionen f(x,y)=3x+4y indenfor polygonområdet? Brug evt. hjørnepunktsinspektion

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu