Producentmarkdet | Noter

Indholdsfortegnelse
Kap 7 og 13
Købstyper:
Virksomheders købsbeslutningsproces:
1. Problemerkendelse
2. Overordnet beskrivelse af krav til produktet
3. Fastlæggelse af mængde og præcise produktspecifikationer
4. Søgning efter potentielle leverandører
5. Indhentning og analyse af tilbud
6. Vurdering af tilbud og valg af leverandør
7. Valg af ordrerutine, bekræftelse af ordre
8. Kontrol af leverandør og leverance – feedback
Valgkriterier på de tre markeder:
Faktorer der påvirker købsadfærden:
Delmarkeder på producentmarkedet
Segmenteringsvariable på producentmarkedet:
Build-up tankegangen – kundernes behov

Uddrag
Kap 7:
Producentmarkdet:
Det industrielle marked vedrører køb til brug i virksomhedens produktionsproces, fx Arla, som køber emballage, og revisionsfirmaet, som køber et regnskabsprogram.

Mellemhandlermarkedet omhandler køb af varer til videresalg i uforarbejdet stand - dvs en grossist eller detaillist, der indkøber et vareparti

der videresælges til næste led i distributionskæden. Der indgår derfor ikke slutbrugere/konsumentenheder på mellemhandlermarkedet.

Det offentlige marked omhandler offentlige virksomheders køb, fx indkøb af politibiler eller køb af interaktive tavler til en skole.

Købstyper:
Nykøb:

Er køb af produkter, som virksomheden har begrænset erfaring i at købe og/eller hvor beslutningen er så vigtig, at det kræver store overvejelser, og mange personer skal involveres i beslutningsprocessen.

Hvis virksomheden tidligere har købt et lignende produkt, vil virksomheden ved modificeret genkøb primært se på de ændringer, der har været siden, de sidst købte et tilsvarende produkt.

Modificeret genkøb:
Er køb af et produkt, hvor produktet eller virksomhedens krav og valgkritierer i et vist omfang er ændret.

Når et gymnasium køber nye bærbare pc'ere til lærerne, så er der formentlig tale om et modificeret genkøb. De har i forvejen en bærbar pc'er, og deres nye pc'er er blot en nyere model, der har en nyere processor, større harddisk og et smartere design.

Rutinekøb:
Virksomheders indkøb af fx papir til kopiering er oftest rutinekøb, hvor leverandøren kontaktes og et antal kasser papir købes.

Levering aftales inden for de betingelser, man i forvejen har aftalt. Her er der ikke store konsekvenser, hvis noget går galt.

---

Uddelegering af myndighed og ansvar er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Medarbejdere bør være loyale over for virksomhedens strategi og mål.

De fleste afdelinger har budgetter, som man skal holde sig indenfor, og som derfor sætter begrænsninger og påvirker købsadfærden.

I en virksomhed er de enkelte enheder (datterselskaber, afdelinger, funktioner) en del af virksomhedens overordnede strategi og struktur og har derfor ikke uindskrænket handlefrihed.

Nogle aktiviteter styres centralt, andre besluttes lokalt. Mange virksomheder har såkaldte bagatelgrænser i form af beløbsgrænser inden for hvilke, de enkelte medarbejdere kan træffe beslutninger om køb uden at involvere en leder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu