Prisdannelse | Cigaretafgift

Indholdsfortegnelse
Redegør for de overordnede årsager til at det offentlige pålægger afgifter på goder
Redegør for de grundlæggende årsager og tanker bag at hæve cigaretafgiften med udgangspunkt i bilag 1.
Tegn et udbuds- og efterspørgselsdiagram, hvor du forklarer, hvad det offentlige får ud af at på- lægge afgifter, kommenter i den forbindelse på begrebet dødvægtstab.
Illustrer i et udbuds- og efterspørgselsdiagram hvordan den øgede cigaretafgift vil påvirke forbruget.
Med udgangspunkt i bilag 2 bedes du forklar hvordan meget høje cigaretafgifter kan blive dyrt for samfundsøkonomien.
Undersøg med udgangspunkt i bilag 3 og bilag 4, hvilke faktorer der inddrages i beregningsgrund- laget for fastsættelsen af afgiften på cigaretter samt effekten på provenuet ved prisændringer.

Uddrag
Ved at folketinget hæver tobaksafgifterne svarende til en prisstigning på ca. 25 kr. eller mere, vil det medføre et mindreprovenu til staten, dvs. de indtægter som staten får ved opkrævning af skat- ter og afgifter mindskes.

Høje tobakspriser kan selvfølgelig være et godt middel til at få færre unge til at ryge, men det er alligevel ikke det vidundermiddel som rigtig mange tror, da mange danskere derfor bare vil tage til udlandet for at købe cigaretter eller handle dem på det sorte markedet.

Visse beregninger viser dog at forhøje tobakspriserne og derved opnå en positiv effekt for samfundsøkonomien og de offentlige finanser.

En afgiftsforhøjelse svarende til en prisstigning med 3-4 kr. vil derimod have en positiv virkning på samfundsøkonomien og styrke de offentlige finanser, dvs. ved en afgiftsforhøjelse på 25 kr. eller mere vil der både være et mindreprovenu til staten og et samfundsøkonomisk tab.

Regeringen har derfor et skattestop der viser, at det ikke er godt for samfundsøkonomien hvis cigaretafgifterne sættes på himmelfart. Der har igennem længere tid været diskuteret cigaretpriser, hvor priserne har været knald høje, helt op til at de skal koste 80 kr. eller 100 kr.

Ved at cigaretpriserne bliver sat markant op vil det medføre et samfundsøkonomisk tab i milliardklassen, da mange danskere vil tage til udlandet for at handle dem, da cigaretpriserne er meget billigere.

For at konkludere på det hele vil for høje cigaretpriser medføre et mindreprovenu til staten, og et samfundsøkonomisk tab i milliardklassen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu