Primo Tours | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Virksomheden Primo Tours benytter sig af konkurrencestrategien omkostningsfokus.
b. Charterrejser befinder sig på nuværende tidspunkt i nedgangsfasen i PLC-kurven.
c. Ved analyse af danskernes rejsevaner er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag bedes du identificere en udfordring for Primo Tours på det danske chartermarked. Diskuter mulige løsning(er) af den valgte udfordring.

Uddrag
På den ene side kan der argumenteres for at Primo Tours gør brug af omkostningsfokus. De har ikke en stor nok markedsandel til at være omkostningsleder.

I 2019 lå de på 7. pladsen af flest solgte charterrejser. De fokuserer på at have lave omkostninger og appellerer til et lille marked.

Dette kan også ses på Bjarke Hansens udtalelser ”Vi interesserer os ikke rigtig for volumen. Vi har ikke et ønske om at skulle vokse i antal

og vi er ligeglade med, hvor mange gæster de andre selskaber sender af sted. Vi kigger mere på, hvad vi tjener på produktet”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu