Præsentationsevne under aerobe | SRO | 12 i karakter

Problemformulering
Idræt & biologi om den fysiske præstationsevne
Hvilke træningsformer kan forbedre de aerobe og anaerobe systemer med henblik på hhv. en forbedret max-watt test og bip-test.

Hvordan kan EPO optimere det fysiologiske output i denne proces? Diskuter fejlkilder i jeres forsøg.

Redegør for, hvordan energi kan frigøres til muskelarbejde under aerobe og anaerobe forhold. Anvend herunder jeres resultater fra max-watt test og bip-test til at forklare de aerobe og anaerobe forhold i testen med inddragelse af bilag 1-5.

Kommenter kort, hvordan puls, hastighed og udmattelse spiller sammen i bilag 3 og 4.
Hvilken betydningen har hæmatokritværdi, den maksimal iltoptagelse og kondital for en god aerob præstation?

Hvilken betydning har det for iltbinding til hæmoglobin, at mælkesyrekoncentrationen stiger. Forklar kort hvad der er sket i kroppen, når en person øger ens udholdenhed (aerobe kapacitet), uden at konditallet (aerob effekt) stiger nævneværdigt.

Redegør for EPO´s betydning. Analyser bilag 6 og 7 og diskuter hvordan man kan forklare de målte hæmatokritværdier.

Indledning
Sport er blevet en stor del af manges liv og hverdag. Nogle går mere op i sport end andre. Det at præstere til en førsteplads er udbredt fænomen blandt sportsudøverer.

Men ved sportsudøvere overhovedet noget om, hvad der sker i kroppens indre, og hvilke træningsmetoder som er relevante at bruge i deres sammenhæng?

Det er lige præcis hvad denne opgave beskæftiger sig med. Opgaven starter med en redegørelse om hvordan energi frigives til musklerne under aerobe og anaerobe forhold, samt EPO og dets under elementer.

Dernæst diskuteres der bla. cykelrytters hæmatokritværdi i forhold til indtagelse og undladelse af EPO. Afslutningsvis kommer opgaven ind på en watt-max test og bip test, i forhold til aerobe og anaerobe forhold i testene.

Herefter følger en opfølgning på hvilke træningsformer der kan optimere de aerobe og anaerobe processer i forhold til en watt-max test og bip test, samt hvordan EPO kan stimulere dette.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering 4
Indledning 5
Frigivelse af energi til muskler under aerobe og anaerobe forhold 6
- Katabolismen 6
- EPO’s betydning for aerob træning 7
- De tre elementer og hæmoglobins vej ud til musklerne 7
Energiomsætning - hvordan kan det ses? 9
- Hæmatokritværdier målt på cykelryttere 9
- Puls, hastighed og udmattelse 10
- Aerob kapacitet over for aerob effekt 11
- Aerobe og anaerobe forhold under watt-max test og bip test 11
Konklusion 15
Litteraturliste 16
Bilag 17

Uddrag
Hæmatokritværdi er en betegnelse for den mængde volumenprocent for røde blodlegemer der er i vores blod. Generelt har en person mellem 4-6 liter blod i kroppen.

Mængden af blod i kroppen, kan dog varierer alt efter træningstilstand og kropsstørrelse. Altså jo bedre træningstilstand, og jo større man er, desto større blodvolumen. Vores blod består af ca 38-45 % røde blodlegemer, 1% hvide blodlegemer og resten er plasma4.

Det der gør, at de røde blodlegemer kan fører ilten rundt i kroppen skyldes proteinmolekylet hæmoglobin. Hæmoglobin er opdelt i 4 underenheder, hvor alle er opbygget af aminosyrer og hver indeholder et jernatom, som er placeret i en hæmgruppe.

Det er hæmgruppen som kan binde til et iltmolekyle. Så et hæmoglobinmolekyle kan altså ialt binde 4 iltmolekyler5.

Opbygningen kan ses på figuren nedenfor til højre. Når man træner vil man øge mængden af røde blodlegemer, hvilket er meget vigtigt under aerobe forhold, da de røde blodlegemer fører ilten ud til de arbejdende muskler og celler.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu