Polytech AS | Noter Afsætning

Indholdsfortegnelse
Karakteriser virksomheden

Foretag en analyse af virksomhedens strategi med fokus på vækst strategier

Analyser virksomhedens internationalisering

Opstil 2 udsagn a og b. Diskuter henholdsvis a og b

Polytechs udfordring. Opstil 2 løsningsforslag, Udfordring, hvilket land skal Polytech udvide sig til?
1. Handlingsforslag, Norge.
2. Handlingsforslag, Irland.

Bilag

Litteraturliste:

Uddrag
Polytech ApS er en produktionsvirksomhed der blev stiftet i 1994 af deres CEO Mads Kirkegaard. Virksomheden har deres hovedkontor i Bramming som er lige udenfor Esbjerg, men de har placeret sig flere steder på det internationale marked.

Polytech er en virksomhed som specialiserer sig indenfor apparater og hjælpemidler til vindmøller der blandt andet hjælper på den grønne omstilling.

Virksomheden arbejder B2B da de sælger deres produkt til andre produktionsvirksomheder såsom VESTAS eller SIEMENS som står for at montere og lave vindmøllerne til det marked som Polytech dominere på.

Ved deres hovedkontor i Bramming, der har virksomheden omkring de 63 ansatte, men på verdensplan er de omkring 850 ansatte i alt.

Deres faciliteter i Bramming er banebrydende og langt foran deres konkurrenter da de kan lave alle deres testfaser under et tag.

Deres produktion er spredt ud på det internationale marked ved at de har produktion i Danmark, Kina, Tyskland, Mexico og USA. Virksomheden har fem produktgrupper/SBU’er: Lightning protection, Leading edge protection, blade monitoring & optimization, transport equipment & solutions og Blade add-ons.

Af de fem produktgrupper der er Lynbeskyttelse virksomhedens kernekompetence, da det er inde for det felt virksomheden har haft mest succes på deres hovedmarked som er vindmølleteknologi.

Virksomhedens vision er at lave ”vindenergi den mest eftertragtede form for energi igennem samarbejde og innovation” mens deres mission er at ”Fokusere på produktet er holdbart eller at det er performance drevet.”

Virksomhedens produkter er alle af høj kvalitet hvilket giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel i forhold til deres konkurrenter som er andre virksomheder på marked som f.eks CERTEX eller Samson Agrolize.

Virksomheden bruger meget af deres kapital på at produktudvikle og forbedre deres produkter da de som en af de eneste par markedet har lokalerne til rådighed til at gøre dette.

15% af deres omsætning bliver brugt på innovation og produktudvikling hvilket højner kvaliteten af produktet.

På markedet der er virksomheden markedsledere da alle vindmøller i verden har et polytech produkt i sig, over 50% af alle vinger til vindmøller på verdensplan har virksomhedens produkt ”Lightning protection” på sig og mere end 30.000 vindmøller har Polytech’s LED system inkorporeret i sig.

Deres stærke sider er deres faciliteter og medarbejderstruktur da det giver rig mulighed for udvikling da alle medarbejder er ansatte udfra deres spidskompetence, den styrke har virksomheden brugt til at finpudse deres produkt på markedet.

---

Ved en markedspenetrering forøger forbrugsfrekvensen: nye anvendelsesmuligheder, hyppigere brug og hyppigere udskiftning.

Noget som også er velkendt blandt markedspenetrering, er at forøge det effektive marked og markedsandelen.

Markedsudviklingen er dog anderledes her forsøges der at skabe nye, anderledes segmenter, geografisk markedsudvikling og nye distributionsformer.

Den sidste vækststrategi er produktudvikling, denne strategi går ind for: erstatning af eksisterende produkt, fornyelse af eksisterende produkt og sortimentsudvidelse – linoe-extension.

Ud fra opsummeringen af strategier kan der hermed konkluderes at virksomheden Polytech gør brug af vækststrategien ”intensivering”.

Det gør de eftersom ”intensivering” går ud på at skabe vækst inden for sine nuværende rammer, dvs. ved anvendelse af sin kernekompetence .

Derudover har de opnået et højt internationaliseringsniveau, og en global markedsudvikling. Virksomheden har eksempelvis kontorer i Danmark, Kina, Tyskland, Mexico og USA.

Hertil udtalte Jesper Sloth at Polytech’s teknologi er spredt verden over i 20 forskellige nationer og det som hovedsageligt bliver anvendt, er deres fiberoptiske sensorer og vinger med Polytech’s LEP .

Måden Polytech har valgt at markedspenetrere sig er således ved at lancere sig på deres nuværende marked med det samme produkt.

Hertil ved at ”forøge det effektive marked”, ved at få ikke-brugere til at bruge produktet. Dette kan dog kunne lade sig gøre eftersom Polytech er førende indenfor deres markedsandel .

Polytech’s produktudvikling har haft en marginal udvikling, i form af deres masse lancering i de forskellige nationer, samt deres bæredygtige vision og mission.

Ifølge virksomhedens produktudvikling er deres mission at bringe bærdygtige løsninger til live, og derved forbedrer vindmøllers holdbarhed og ydeevne .

Deres vision er at gøre vindenergi den eftertragtede kilde igennem en innovation og samarbejde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu