Polynomier | Matematik | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opstil og beskriv den generelle forskrift for et n-te gradspolynomium og giv nogle eksempler på polynomier af første, anden og tredje grad og tegn disse. 3

Gennemgå forskriften for et andengradspolynomium og forklar betydningen af de enkelte parametre/koefficienter. Gør rede for diskriminanten og dens betydning. Anfør nogle grafiske eksempler. 5

Vis hvordan man kan finde nulpunkter og toppunkt til et andengradsfunktion ved beregning og forklar også hvordan disse punkter kan findes ved hjælp af Geogebra. 6

Gør rede for hvorledes værdimængden kan bestemmes for et andengradspolynomium. 10

Gennemgå beviset for at ligningen har løsningen, 10

Bestem følgende ud fra grafen 10

Uddrag
andengradsfunktion: f(x)=ax^2+bx+c

a betydning: fortegnet på a afgør om grenene peger opad eller nedad

b betydning: fortegnet på b afgør om tp ligger på højre eller venstre for y-aksen

c betydning: tallet c afgør hvor grafen skærer på y-aksen (punktet 0,c)

diskriminanten ( d ) betydning: antallet af løsninger afhænger af fortegnet på d, diskriminanten siger noget om hvor mange nulpunkter grafen har.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu