Polynomier | Emneopgave

Indholdsfortegnelse
Teori
Praktisk anvendelse

Uddrag
Teori
Andengradspolynomium: f(x)=ax^2+bx+c

a: om den er konveks eller konkav
b: hvor toppunkt ligger til venstre eller højre

a og b: samme fortegn giver venstre for y-aksen og omvendt
c: rammer y-aksen

Toppunkt: T=((-b)/2a;(-d)/4a
Diskriminant: d=b^2-4ac (fortæller løsninger)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu