Polynomier | Emneopgave | Matematik | 12 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgaven udarbejdes individuelt. I vurderingen af besvarelsen vil der blive lagt vægt på, at I formulerer jer præcist og klart og anvender matematiske skrivemåder korrekt.

I skal anvende elektroniske hjælpemidler, der kan skrive matematiske formeludtryk korrekt. Opgaven afleveres elektronisk via Lectio i Word-format. God fornøjelse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Beskriv med dine egne ord hvad der forstås ved et polynomium af n’te grad, og hvad kendetegnende for polynomier er.
b) Skitsér grafen for et polynomium, f(x), hvor det oplyses at
c) Benyt begreberne fra emnet polynomier til at beskrive følgende graf:

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4
a) Indtegn overskudsfunktionen i et koordinatsystem, og angiv en passende definitionsmængde for overskuddet ved salg af energipulver. Begrund valget af definitionsmængde.
b) Beregn hvor mange bøtter energipulver fitnesscentret skal sælge, for at have et overskud på præcist 0 kr.

Uddrag
Polynomiets n’te grad afgøres af den højeste potens, som kan være hvilket som helst tal; eksempelvis 1,2,5,8…

Et polynomium er en funktion hvis forskrift består af ét eller flere led af typen ax^n.
- a er et kendt tal.
- x er en variabel.


Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu