Politik og ismer | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Redegør for de fire store ideologier: Liberalisme, socialisme, konservatisme og socialliberalisme. Ideologiernes betydning i dag i DK?
- Liberalisme:
- Socialisme:
- Konservatisme:
- Socialliberalisme:

2. Hvad er henholdsvis værdi- og fordelingspolitik? Hvordan har værdi- og fordelingspolitikken betydning i forhold til den kommende valgkamp mellem rød og blå blok?

3. Hvad karakteriserer henholdsvis direkte og indirekte demokrati? Skal vi have mere direkte demokrati?

4. Hvordan kan vi forstå følgende begreber: Primær socialisering, sekundær socialisering og dobbeltsocialisering? Den historiske udvikling?
- Primær socialisering:
- Sekundær socialisering:
- Dobbeltsocialisering:

5. Hvad er negativ social arv for noget? Inddrag Giddens og Bourdieu i besvarelsen af spørgsmålet.

6. Redegør for det økonomiske kredsløb. Giv et eksempel på, hvordan en påvirkning af én af sektorerne i det økonomiske kredsløb påvirker de andre sektorer.

7. Hvad går de samfundsøkonomiske mål ud på? Hvorfor er der ofte tale om målkonflikter, når vi taler om at prioritere de forskellige samfundsøkonomiske mål?
- Fuld beskæftigelse:
- Ligevægt på betalingsbalancen:
- Økonomisk vækst:
- Stabile priser/Inflation:
- Udligning af sociale forskelle:
- Hensyn til miljøet:

Uddrag
- Negativ social arv er det omvendte af positiv arv. Når et barn vokser op i et hjem, hvor forældrene ikke har det samme overskud og ikke er i stand til at ændre på nogle svære livsvilkår, fx dårlig lønnet, arbejdsløs eller fattig.

Arbejdsløshed og alkoholmisbrug er måske en del af hverdagen i dette hjem, og det kan være svært for barnet. Hvis barnet gentager forældrenes dårlige liv, taler man om negativ social arv.

- Den franske sociolog Bourdieu har set på, hvor meget den sociale arv betyder for mennesket. Han mener, at der foregår en konstant konkurrence i samfundet om de bedste positioner.

Vi er meget afhængige af de ressourcer, vi kan trække på, når vi vokser op i hjemmet. Disse er i høj grad med til at bestemme, hvilke muligheder vi får i livet.

- Den britiske sociolog Anthony Giddens har peget på, at informationssamfundets nye tendenser præger og er med til at forandre vores samfund, og kan være med til at forme os når vi bliver voksne.

Ifølge Giddens er der sket en adskillelse af tid og rum, og det påvirker det liv, vi lever som mennesker. Vi er sammen med andre mennesker på en helt anden måde - hvilket kan have stor betydning for vores udvikling, da man lige pludselig kan følge med i, hvad alle laver, hvor og hvornår.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu