Play4fun AS | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Regnskabsanalyse Play4fun A/S
1. Beregn nøgletal for år 18 og år 19 til belysning af rentabiliteten i Play4fun A/S:
2. Analyser udviklingen i rentabiliteten for år 18 og år 19:
- Analyse af virksomhedens rentabilitet
- Afkastningsgrad
- Overskudsgraden
- Aktivernes omsætningshastighed
- Gældsrente
- Egenkapitalens forrentning
- Gearing
- Soliditetsgrad
- Likviditetsgrad
- Konklusion på rentabilitetsanalyse
3. Udregn nøgletal for konkurrenten Kids Coolshop
4. Benchmark ved at sammenligne Play4funs resultater og nøgletal med konkurrenten Kids Coolshop.
- Sammenligning ud fra resultatopgørelse imellem Play4fun og Kids Coolshop.
- Sammenligning ud fra nøgletal imellem Play4fun og Kids Coolshop.
- Afkastningsgrad
- Overskudsgraden
- Aktivernes omsætningshastighed
- Gældsrente
- Egenkapitalens forrentning
- Gearing
- Soliditetsgrad
- Likviditetsgrad
- Konklusion på sammenligning imellem Play4fun og Kids Coolshop.

Uddrag
Analyse af virksomhedens rentabilitet
Virksomhedens rentabilitet i procentpoint og procent

Afkastningsgrad
I analyseperioden år 2018 til år 2019 har afkastningsgraden en positiv udvikling, som følge af en stigning fra 9,8% til 12,1%. Dette resulterer i en væsentlig forbedring med 2,3 procentpoint, svarende til 23,1%. I forhold til markedsrenten på 1-2%, er afkastningsgraden på et tilfredsstillende niveau.

Overskudsgraden
Overskudsgraden er i positiv udvikling og stiger fra 7,9% til 9,5%, svarende til en stigning på 1,6 procentpoint

svarende til 20,1%. Udvikling i indtjeningsevnen (OG) er desuden en af årsagerne til den positive udvikling i afkastningsgraden.

Aktivernes omsætningshastighed
Aktivernes omsætningshastighed har en positiv udvikling og stiger således fra 1,2% til 1,3%

svarende til en stigning på 0,03 procentpoint, svarende til 2,5%. Påvirkningen kommer fra den stigende nettoomsætning. Udviklingen har desuden påvirket afkastningsgraden positivt.

Gældsrente
Gældsrenten har en positiv udvikling igennem perioden, og den falder fra 4,1% til 3,9%, dvs. et fald på 0,2 procentpoint

svarende til 4,9%. Renteomkostningen er i de to regnskabsperioder ens. Grunden til udviklingen skyldes at gælden er blevet lidt større.

Det påvirker derfor gældsrenten positivt. Der er tjent penge på arbejdet med gæld, da gældsrenten er lavere end afkastningsgraden gennem perioden, og rentemarginalen er forbedret.

Udviklingen betyder desuden, at der er mere egenkapital forrentning, da der skal betales mindre til gældsrente.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu