Perikles’s gravtale | Analyse

Indledning
Kilden er en førstehåndskilde, da Thukydid var en person som selv har overværet talen, og derefter nedskrevet den igen. Afsenderen er Perikles, da det er ham der har holdt gravtalen i Athen, for at hylde de krigere som døde.

Modtagerne er alle de Athenske borgere som var der, og fremmede som overværede talen. Gravtalen blev holdt i vinteren -431 til -430 i Athen efter de tabte til Sparta. Gravtalen blev holdt for de faldet krigere i kampen mod Sparta.

Uddrag
Perikles skriver i sin tale ”Den statsform, vi har, er ikke en efterligning af vore naboers love; nej, vor statsform er snarere selv et eksempel for andres end andres for os.

Dens• navn er demokrati, fordi styret ikke er samlet hos nogle få, men hos flertallet; men me¬dens lovene giver alle lige ret i private sager, er det vurderingen af hver enkelt borger og hans anseelse på et eller andet felt”.

Her snakker han om fordelene ved demokrati. Altså at alle borgere uanset den sociale klasse de hører til og uanset deres køn, har lov til at stemme.

Han siger også at det er en god ting, at det ikke kun er nogle få, som skal bestemme og tage beslutninger, men at det er flertallet der bestemmer. I dette citat udtrykker han i det hele taget, bare at demokrati er den bedre styreform.

Perikles skriver også ”frihed i vort offentlige liv, og hvad angår vor daglige indbyrdes færden, så holder vi ikke mistænksomt øje med hinanden”.

Her snakker han altså om, at det i et samfund er vigtigt at man har tillid til sine medborgere. For i et ordentligt samfund, skal man kunne stole på sine medmennesker, for at det fungerer som det skal.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu