Partialtryk ilt og kuldioxid | Opgave

Indholdsfortegnelse
a. Hvilken betydning har en mindre ændring af partialtrykket af henholdsvis O2 og CO2 for lungeventilationens størrelse i hvile?

b. Forklar, hvordan et hårdt arbejde vil påvirke partialtrykket af O2 og CO2 i venerne

c. Selv ved hårdt arbejde ændres det arterielle partialtryk af O2 og CO2 næsten ikke. Gør kort rede for, hvilke forhold i organismen der er ansvarlige for dette.

Uddrag
- Figur 1 viser lungeventilationen i hvile. Vi ser det som en funktion af partialtrykket af dioxygen (O2) i arterierne.

Som beskrevet ved siden af funktionen, har man holdt partialtrykket af CO2 konstant på 40 mm Hg - dette har man gjort for at få en god model.

Når partialtrykket falder for O2, stiger lungeventilationen. En lille ændring af partialtrykket for O2 vil ikke have en betydning for lungeventilationens størrelse i hvile.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu