Indholdsfortegnelse
• Præsentation af den funktionelle/karakteristiske gruppe. (Giv eksempler)
• Navngivning (præfix, suffix) (Giv eksempler)
• Fysiske egenskaber (kp, smp, opløselighed/blandbarhed)
• Fremstilling af stofgruppe og kemiske egenskaber (Hvilke organiske reaktioner kan stofgruppen indgå i)

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Oxoforbindelser er kemiske forbindelser, der indeholder et oxygenatom dobbeltbundet til et andet atom, fx aldehyder, ketoner og carboxylsyrer. Alt dette er organisk, og derfor er de begge bundet til en carbonkæde.

En aldehyd: har en oxogruppe siddende på et carbonatom + et hydrogen og en radikalkæde.

En keton: har ikke noget hydrogen siddende, men derimod har to radikaler siddende på kæden.

Aldehyder har oxogruppen siddende på enden af en kæde, hvor ketonen har oxogruppen til at sidde i midten af en kæde.

For at danne en oxoforbindelse på et carbonhydrid, så udskifter man to hydrogenatomer fra samme carbonatom med et oxygenatom.

Hvis carbonylgruppen så er bundet til et hydrogenatom og resten af carbonhydrien, så kaldes det for en aldehydgruppe. Denne aldehydgruppe vil altid være endestillet og den er karakteristisk for en aldehyd.