Problemformulering
Her på jorden er vi ved at blive så mange mennesker. Der er ved at blive kamp om mad, vand og landområder. Men er det dårligt for jorden? og bliver antallet ved med at stige?

Det skader miljøet og klimaet fordi vi driver rovdrift på jordens ressourcer og dermed risikere vi at det kan blive vores undergang.

Nogle mener, at de fleste af vores større problemer kan spores tilbage til overbefolkning, mens andre mener, at det er noget, vi ikke behøver tage os af.

Faktum er dog, at overbefolkning er med til at skabe hungersnød og miljøproblemer, der senere hen skaber revolutioner, krige og flygtninge.

Et af de problemer overbefolkning har skabt er drivhuseffekten. Den er i sig selv ikke noget problem, den hjælper os endda.

Drivhuseffekten består af et lag drivhusgasser, der holder på Jordens varme, ligesom glasset gør på et drivhus, derfor navnet. Uden drivhuseffekten ville Jordens gennemsnitstemperatur falde med 33 grader.

Over de sidste mange år er der dog kommet meget CO2 (kuldioxid) i atmosfæren, fordi vi er blevet så mange. Vi kan umuligt fuldstændig boykotte CO2, da vi selv skaber den, og den er en del af flere livsvigtige processer, blandt andet fotosyntesen.

CO2 bliver udledt, når vi udånder, tanker vores biler, producerer varme og el med metoder som kulkraft og på mange andre måder. Siden 1750 er koncentrationen af CO2 i atmosfæren steget med 40 %.

Den øgede mængde af drivhusgasserne vil sørge for, at temperaturen vil stige op til 4,8 °C over de næste 100 år. Der vil komme mere nedbør i de i

forvejen fugtige områder og mindre nedbør i de i forvejen tørre områder. Forskere har vurderet, at stigningen af drivhusgasser er den største årsag til global opvarmning.

Problemet er i bund og grund skabt af overbefolkning. Et andet problem er, at dygtige forskere mener, at vi er ved at løbe tør for vand og mad her på Jorden.

På bare de sidste ti år har vi haft to globale fødevarekriser, der involverede markant stigning af fødevarepriserne og alvorlige sultproblemer.

Indledning
Hvorfor har vi valgt emnet? Vi har valgt emnet fordi at overbefolkning er et problem uden en perfekt løsning. Vi syntes det var et spændende emne som vi gerne ville vide mere omkring

Derudover syntes vi det er et vigtigt emne som folk burde vide mere omkring. Så sæt jeg behageligt og nyd fremlæggelsen.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Tæt befolkning
Problemer med overbefolkning
Årsager til overbefolkning
Følgerne af overbefolkning
Hvordan vil det komme til at se ud med mad og drikke?
Løsning af overbefolkning
Hvordan håndterer vi overbefolkning
Verdens mekanisme
Der er stor forskel på de forskellige lande.
Bliver der mangel på andre ressourcer? Husk at lave en slide
Befolkningspyramide
Befolkningspyramide
Indiens befolkning har den største stigning:
Konklusion Overbefolkning
Problemformulering

Uddrag
Prognoser har fortalt os, at vi i 2050 vil være lige omkring 9,6 milliarder og i 2100 omkring 11 milliarder. Til den tid kan de ovenstående problemer meget vel stå værre til end i forvejen. Den globale opvarmning kan om mange år gøre Jorden alt for varm til at leve på.

Flere og flere kan dø en lang og smertefuld død på grund af tørst eller sult. Flere og flere dyrearter vil uddø og skrumpe på grund af menneskers behov og egoisme.

Der vil være enorm mangel på naturlige ressourcer, så flere og flere vil nok prøve at stjæle dem fra hinanden og skabe en masse uenigheder, i værste fald krige.

De følger er ikke nødvendigvis, hvad der kommer til at ske, men det kan meget vel ske, hvis ikke der bliver gjort noget ved overbefolkningen.

Overbefolkningen vil jo være lidt det samme som vi har oplevet historisk i Danmark da folk flyttede fra land til by. Dem var det jo heller ikke plads til, så blev der skabt områder hvor folk boede tæt og i dårligere boliger.

Det er det samme som sker i store udviklingslande i dag, men over tid så vil det blive omdannet til bedre boliger, fordi man vil begynde at få jobs i byerne og vil have råd til at bygge eller flytte til noget bedre.

Så vi tror ikke at det er nogen umulig opgave at skaffe tag over hovedet til alle folk. Det er noget som sker over meget lang til. Meget af det vil være i slumområder som vi i danmark vil tænke det var et forfærdeligt sted at bo

og det ville det også være nogle steder. Men over tid er det en del af løsningen på problemet, indtil man kan få bygget ordentlige boliger til alle.

Overbefolkning har også noget at gøre med klimaet. Det kan forværre nogle af de ting som fx. mangel på drikkevare fødevare og energi, fordi mange af de steder hvor man prøver at lave vandkraftværker

er man er afhængig af store vandmængder som skal igennem systemet og hvis det tørre ud, så bliver der problemer i forhold til energiproduktionen, og så bliver man nødt til at finde på andre måder at producere energi på.

Det kan være det er med fossile brændsler som måske kan forværre klimaforandringerne, som vi allerede kan se så klimaforandringer er en kæmpe udfordring.