Problemformulering
Hvordan sikre vi mad nok til 9 millarader mennesker i 2050 uden at gå på kompromis med vores sundhed og miljøet?

Indholdsfortegnelse
Problemformulering:
Tro og love-erklæring
Problemstilling:
Mine underspørgsmål til min problemstilling er:
Hvilken sammenhæng er der med befolkningsvæksten i ulande og mangel på fødevarer?
Menneskets kost, og hvorfor er kulhydrater vigtigt for os?
- Amylose:
- Amylopectin:
Sikre produktionen af fødevare:
Diskussion:
Konklusion:
Kilder:

Uddrag
Det globale befolkningstal er stigende hver dag, dette medfører konsekvenser, heri bl.a. fødevare.

Det er allerede et pres på produktionen af fødevarer, som har gjort at der allerede er opstået hungersnød i de landene hvor udbyttet ikke har været godt nok.

Derfor vil jeg udrede, hvor i verden der er mangel på fødevare, og hvordan kan sikre en forbedret produktion af fødevare, der vil gøre de nødvendige fødevare tilgængelig for alle.