Outsourcing og Foreign | Direct Investment

Opgavebeskrivelse
1. Redegør kort for hvorhen, hvorfor og hvordan danske virksomheder har flyttet og fortsat flytter produktion til udlandet. Inddrag begreberne Outsourcing, Foreign Direct Investment samt bilag 5 i din redegørelse.

2. Redegør for hovedpunkterne i bilag 3 (2 artikler: ”Produktion - et spørgsmål om tro” & Ekspert: Produktion i Danmark en nødvendighed” (separat PDF-bilag)

3. Foretag en nærmere analyse af fordele og ulemper ved at danske virksomheder flytter produktion til udlandet. Inddrag relevante bilag (brugte bilag skal fremgå af besvarelsen).

4. Vurder fordele forbundet med at beholde her i landet, selvom omkostningerne måske er lidt højere? Inddrag relevante bilag.

5. Vurder hvordan kan vi i Danmark påvirke fastholdelsen af produktionen i Danmark?

Uddrag
At en virksomhed ser outsourcing som en stor mulig for videreførelse af virksomhed, er bestemt ikke uforklarligt. Herunder ses motiver til at virksomheder flytter ud af Danmark. Vi er et velfærdssamfund med højt prisniveau, dermed også højt lønniveau.

Danske virksomheder har dermed gode grunde til at bruge outsourcing, i håb om at gøre produktionen billigere og dermed større overskud i sidste ende. Specielt lønning er en væsentlig grund til dette, Danmark har en af de højeste lønninger i verdenen og gør dermed produktionsarbejde utrolig dyrt når det kommer til omkostninger. Som kan ses på bilag 5.

Der kan være tale om opsplitning af produktionen, her bliver virksomhed splittede op efter arbejdsområde og kompetencer i landet. Det er i sådan nogen situationer, at mange danske virksomheder vælger at flytte deres produktion til lande hvor arbejdskraften er væsentligt billigere.

Dog et lavlønsland med et rimeligt niveau når vi snakker uddannelse. Lande som passer disse krav kunne være Kina, Indonesien osv. Produktudviklingen, derimod kan forsat forblive i et land som Danmark efter i er et veluddannede samfund som varetager de designmæssige og teknologiske opgaver.

Når man snakker opdeling af en virksomhed, kan dette gøres på forskellige måder. Der kan investeres i form af virksomheden selv, opbygge en ny fabriksanlæg til at varetage vareproduktionen.

Direkte udenlandske investeringer, er også en mulighed - Her opkøber man en eksisterende fabrik hvorfra man producere sine varer. Dette bliver også kaldt Foreign Direct Investment.

At outsourcer opgaver, kan også betegnes som en måde at flytte beskæftigelse til udelandet. Her lader man andre virksomheder udføre funktioner som er nødvendigt for virksomheden. Dette sker ofte kun når man snakker delkomponenter, som derefter selv bliver samlet af selve virksomheden. Der er hermed tale om en global forsyningskæde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu