Ostefremstilling | Noter Biologi

Indledning
I skal i dette journalark genbesøge øvelsen, hvor I fremstillede ost. Med jeres nye viden kan I nu forklare øvelsens resultater lidt grundigere. I kan også komme med forslag til, hvordan man kan lave øvelsen endnu bedre.

Indholdsfortegnelse
Spørgsmål til kemien:
1. Brug kemiske fagbegreber til at forklare hvad der sker med kappa-casein-proteinerne i øvelsen.
2. Brug kemiske fagbegreber til at forklare hvad der sker med kappa-casein-micellerne i øvelsen.
3. Brug kemiske fagbegreber til at forklare hvad osteløbens funktion er. Forklar også hvilke faktorer, der kan tænkes at påvirke osteløbens aktivitet.

Spørgsmål til metoden:
1. Giv eksempler på resultater fra øvelsen, som er hhv. kvalitative og kvantitative.
2. Giv eksempler på steder i øvelsen, hvor måleusikkerheder kommer i spil. Hvilken betydning kan måleusikkerhederne have for resultatet?
3. Hvordan kan vi vide, at det er osteløben og ikke syren fra kærnemælken, der får casein-micellerne til at koagulere? Argumenter for, at det kan være en fejlkilde ved forsøget, at vi tilsætter både osteløbe og kærnemælk.
4. Hvilket eksperiment kunne man konstruere for at undersøge, om det er osteløben eller syren fra kærnemælken, der får casein-micellerne til at koagulere? Forklar hvordan du anvender variabelkontrol i dit eksperiment.
5. Kom med idéer til flere variable, som vi kunne undersøge effekten af i øvelsen.

Stikord

Uddrag
2. Giv eksempler på steder i øvelsen, hvor måleusikkerheder kommer i spil. Hvilken betydning kan måleusikkerhederne have for resultatet?

- Her er to eksempler på måleusikkerhed: Tid pga. dårlige stopure og dårlig pasning af tiden fra elevernes side. Temperatur pga. ukalibrerede termometre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu