Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – Ordstilling (20 %)
Teori
1. Hvordan placeres verbet i en hovedsætning, når der kun er et verbum (svar på dansk med dine egne ord)?

2. Hvordan placeres verberne i en hovedsætning, når der er to verber (svar på dansk med dine egne ord)?

3. Hvordan placeres verbet i en ledsætning, når der kun er et verbum (svar på dansk med dine egne ord)?

4. Hvordan placeres verbet i en ledsætning, når der er to verber (svar på dansk med dine egne ord)?

Praksis 1 - Perfektum i hovedsætninger (20 %)
1. Skriv tre hovedsætninger på dansk i perfektum (førnutid) om en oplevelse du har haft.
2. Oversæt sætningerne til tysk

Praksis 2 - ledsætninger (20 %)
1. Skriv 2 sætninger med ledsætning på dansk.
2. Oversæt sætningerne til tysk.
3. Forklar dit valgt af verbernes ordstilling (svar på dansk med dine egne ord).

Opgave 2 – Modalverber og sætningsanalyse (40 %)
1. Nævn alle modalverber og beskriv hvad de forskellige modalverber udtrykker.

2. Skriv 6 sætninger om dig selv med 6 forskellige modalverber på dansk.

3. Oversæt dine sætninger til tysk.

4. Beskriv modalverbernes betydning i parentes efter modalverberne. Se eks.

5. Find verballed, subjekt, indirekte objekt, direkte objekt og adverbialled i både de 6 danske og tyske sætninger.

Uddrag
1. Hvordan placeres verbet i en hovedsætning, når der kun er et verbum (svar på dansk med dine egne ord)?

Når man på tysk skal skrive en hovedsætning, kan der stå kun et verbum og det skal være ved siden af det subjekt der står.

2. Hvordan placeres verberne i en hovedsætning, når der er to verber (svar på dansk med dine egne ord)?
Efter subjektet og til sidst i sætningen.

3. Hvordan placeres verbet i en ledsætning, når der kun er et verbum (svar på dansk med dine egne ord)?
Den bliver placeret bagerst i ledsætningen.

4. Hvordan placeres verbet i en ledsætning, når der er to verber (svar på dansk med dine egne ord)?

Hjælpeverbet står til sidst. Hovedverbet sættes ved siden af hjælpeverbet eller retter sagt foran hjælpeverbet.