Ordklasser AP | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
ORDKLASSER, ALLE FAG: 2
SÆTNINGSLED: 5
NEKSUS: 5
MORFEM (MORFOLOGISK ANALYSE): 5
LATIN: 6
EKSEMPEL PÅ SYNTAKTISK ANALYSE: 7
MODUS (VERBERNES FORM): 7
HELSÆTNING, HOVEDSÆTNING, LEDSÆTNING OG PERIODE: 7
VERBERNES TEMPUS: 8
SPROGHANDLINGER: 8
STANDARDSPROG (OFFICIELLE SPROG): 8
SPROGVARIATIONER, DIALEKT, SOCIOLEKT, ETNOLEKT OG KRONOLEKT: 9
KOHÆRENS OG KOHÆSION: 9
ETHOS, LOGOS OG PATOS: 9
DIATESE: 10
TYSK BØJNINGS SKEMA: 10
FORVÆGT OG BAGVÆGT: 10
STILLEJE: 11
LIGEFREM, OMVENDT ORDSTILLING: 11
BILLEDSPROG: 11

Uddrag
Substantiv:
Substantiver styrker sammen med adjektiver og adverbier beskrivelserne i en tekst og medvirker til at billedliggøre indholdet og derved præcisere det. En / et testen, enten foran eller bagefter.

Proprium:
Egenavne.

Adjektiver:
Beskriver substantiver, kan indsættes mellem artikel og substantiv. Adjektiver præciserer, uddyber og beskriver og kan derved være med til at skabe den tone, en tekst har, stemningen i en tekst.

Pronominer:
"I stedet for ord", hun i stedet for at sige hendes navn. Pronominer har samme tal, person og nogle gange køn som det substantiv som det står i stedet for.

---

Verballed (Udsagnsled):
Verballed udtrykker handlingen i sætningen.

Subjekt (Grundled):
Subjektet er det som udfører handlingen som verballedet udtrykker.

Direkte objekt (Genstandsled):
Det direkte objekt er den eller det der udsættes for den handling som verballeddet udtrykker.

Indirekte objekt (Hensynsled):
Det indirekte objekt er den eller det som verbalhandlingen angår, fx den der får eller mister noget.

Prædikativ (Omsagnsled):
Prædikativet siger noget om subjektets eller objektets egenskaber. Du finder det ved at spørge hvordan noget er, eller hvad nogen/noget hedder.

Adverbialled (Biled):
Adverbialer siger ofte noget om hvor og hvornår noget foregår. De kan også sige noget om betingelser, årsager og måden noget foregår på. Find adverbialet ved at spørge med hvor-ord, fx hvorhenne, hvornår, hvor længe osv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu