Ordklasser AP | Noter Dansk

Indholdsfortegnelse
Ordklasser (AP)
- Artikler:
- Substantiver:
- Adjektiver:
- Numeralier:
- Pronominer:
- Verber:
- Adverbier:
- Præpositioner:
- Konjunktioner:
- Interjektioner:

Opsamling

Sætningsanalyse

Tempus

Uddrag
Målet er, at I skal kunne anvende viden om grammatik, semantik og pragmatik i arbejdet med tekster på dansk og de fremmedsprog, I møder i gymnasiet. Arbejdet med ordklasser er relevant i alle sprogfag.

I jeres 2. fremmedsprog får I mulighed for at arbejde i det trykte kompendie. Her får I interaktive opgaver på 3 forskellige niveauer. Der indledes med en kort videointroduktion til hver ordklasse.

---

Verber:
Læs om verber (stop ved ’øvelse 1’): https://minlaering.dk/bog/18-sprogenes-veje-hhx/228-ordklasser/6259-verber-udsagnsord?klasse=19918
Se videoen: https://app.minlaering.dk/bog/18/kapitel/11131/sektion/21573?afsnit=12041#section-21842

Adverbier:
Læs om adverbier (stop ved ’øvelse 1’): https://minlaering.dk/bog/18-sprogenes-veje-hhx/228-ordklasser/6319-adverbier-biord?klasse=19918
Se videoen: https://app.minlaering.dk/bog/18/kapitel/11131/sektion/25503?afsnit=12053#section-25840

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu