Opgaver til handelskøb | Erhvervsret

Opgavebeskrivelse
Opgave 1:

Skibsmæglerne A/S sælger den 1. juli 2016 en brugt 60 fods motoryacht til Næstved Lokalbank A/S. Motorbåden skal reelt bruges privat af hovedaktionæren i banken, Richy Nielsen, men han lader banken optræde som køber, fordi han så kan trække købsmomsen fra – hvilket han naturligvis ikke fortæller Richy Nielsen .

a) Er det et genuskøb eller et specieskøb?
b) Hvilken slags køb (civilkøb, forbrugerkøb, handelskøb) er det?
c) Hvor skal yachten leveres?
d) Efter hvilken bestemmelse i købeloven afgøres salgsprisen for yachten, når den nu ikke er aftalt i købsaftalen?
e) Hvilken bestemmelse ville blive brugt, hvis Richy Nielsen havde købt yachten som privatperson?
f) Kan banken kræve, at prisen bliver nedsat, eller må banken acceptere at betale 8 mio. kr. for den?
g) Er banken stadig forpligtet til at betale købesummen, selvom yachten er ødelagt?


Opgave 2:

Svend Hurtigkarl har arvet en formue fra sin far, som var en kendt TV-kok; bl.a. har han arvet 2 mindre guldbarrer, som hver vejer 2 kg. På http://goldprice.org/ ser han den 6. november, at dagsprisen for guld er 280.000 kr. pr. kg.

Så den 8. november sætter han begge guldbarrer til salg i Den Blå Avis, og skriver, at prisen er 280.000 kr. pr. kilo, dog gives der 5.000 kr. rabat, hvis man køber alle 4 kg.

Den 10. november 2016 er guldprisen steget til 300.000 kr. pr. kg., og Svend Hurtigkarl modtager et tilbud pr. e-mail og anbefalet brev fra Guldbørsen A/S i København, hvor der står:

”Kære Svend Hurtigkarl.

Vi tager med fornøjelse imod dit tilbud om at købe alle 4 kg guld til den pris på kr. 1.115.000 som du har angivet i din annonce i Den Blå Avis. Angiv venligst dit kontonummer, hvorefter vi overfører pengene og sender et bud for at afhente guldet.”

Svend Hurtigkarl kan godt se, at det måske var dumt af ham at udforme annoncen, som han gjorde. Han ringer til den advokat, som har hjulpet ham under arvesagen, og spørger, om han er forpligtet til at sælge de 4 kg guld til Guldbørsen A/S for 1.115.000 kr.

a) Er han det?
b) Hvis der er indgået en bindende købsaftale, hvilken type genstand, og hvilken type køb er der så tale om?
c) Hvor skal leveringen ske – og hvilken § regulerer det?
d) Er Guldbørsen A/S i misligholdelse, og hvis ja – hvilke misligholdelsesbeføjelser har Svend så?
e) Har Guldbørsen A/S ret til et nedslag i prisen?
f) Har de ret til at ophæve købsaftalen og kræve erstatning?

Opgave 3:

Bilhandler Olsen sælger 20 Volkswagen UP, årgang 2015 til Roskilde Billeasing ApS. Den aftalte pris er kr. 50.000 pr. stk. (da bilerne indregistreres på gule plader), og Olsen skal selv levere dem den 1. december 2016 på Roskilde Billeasing ApS’ adresse på Københavnsvej 10, 4000 Roskilde.

a) Hvilken type genstand og –køb er der tale om?
b) Hvilke misligholdelsesbeføjelser kan Olsen anvende mod Roskilde Billeasing ApS?
c) Gennemgå for hver enkelt bil: Er de nævnte forhold ved bilen en mangel? Hvis ja, hvilke misligholdelsesbeføjelser har Roskilde Billeasing A/S så over for Olsen?

Indledning
Bemærk: Når I besvarer opgaverne, så skal I henvise til de §§’er i købeloven, som regulerer det pågældende forhold – meningen med opgaverne er i høj grad, at I får kigget i købeloven og fundet det rigtige bestemmelser!

Uddrag
- §52 Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, har køberen, såfremt han vil påberåbe sig manglen, at give sælgeren meddelelse derom i handelskøb straks og ellers uden ugrundet ophold. Afgiver han ikke sådan meddelelse, uagtet han har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan han ikke senere gøre den gældende.

Stk. 2. Vil køberen hæve købet, eller vil han kræve efterlevering eller omlevering, skal han uden ugrundet ophold give sælgeren meddelelse derom, og har ellers tabt sin ret til at afvise genstanden eller kræve efterlevering

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu