Opgave om økonomisk politik | Underskud på statens finanser

Indledning
Jeg har indkaldt til møde for at diskutere den kommende strategi for en økonomisk politik, der kan løse de problemstilling vi står overfor. I dag står vi over for to store problemer, vi står i en situation hvor statens finanser er i voksende underskud, og der et rekordstort underskud på betalingsbalancens løbende poster. Vi har også en inflation, der er højere end vores nabo Tyskland, som er vores vigtigste
samhandelspartner. Jeg har taget et kigget på vores situation og er kommet op med denne strategi Hr finansminister:

Der er voksende underskud på statens finanser, og et rekordstort underskud på BBLP:

Hvis vi tager et kig på BBLP, så skal vi have vendt dette massive underskud, for at påvirke vores andre negative delmål som vi står overfor. Da vores valutareserven er nået et kritisk punkt, må vi få løst dette på en hurtig og effektiv måde. For at illustrere underskuddet i vores betalingsbalance, har jeg hevet et statistik frem, der viser den månedlige vareomsætning med udlandet fra perisoden 1976-1978. Statistikken viser den voksende stigende med import med udlandet, for de sidste tre år. Denne stigende import skal vi have dæmpet og øge eksporten, for at øge statens finanser.

Uddrag
Ved at investere i det offentlige kan vi nedbringe ledigheden. Der kan blandt andet investeres i offentlige forvaltninger og serviceinvesteringer på bygninger, infrastrukturer og vejanlæg. Disse investeringer vil bringe de ledige fra arbejdsstyrken, ind på arbejdsmarkedet og derved skabe større overskud i statens finanser, den faldende arbejdsløshed medfører færre udgifter til dagpenge og kontanthjælp. Det vil skabe et overskud på statens finanser på længere sigt.

Og så kan vi endda slå to flyer med et smæk, hr. Finansminister. For i stedet for at kun fokusere på offentlige investeringer ved stat, kommuner og regioner, kan vi samtidig også investere i de offentlige virksomheder. Og især offentlige virksomheder, der sælger deres produkter til udlandet og på den måde skabe en gevinst ved øget beskæftigelse, samt forbedre vores rekordstore underskud på BBLP.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu