Opgave 4 | Noter Matematik

Indholdsfortegnelse
a) Tegn grafen for B i et koordinatsystem.

b) Bestem ændringen i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen ved en pendling på 15000 personer.

c) Bestem det antal pendlere, der giver den største ændring i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen.

d) Gør rede for, at funktionen B har en vendetangent i punktet (12,B(12)). Benyt evt. fakta boksen.

e) Bestem ligningen for t og bestem den største vækstændring i bruttotilvæksten pr. beskæftiget i regionen.

f) Vurdér med relevante udregninger effekten af dette på den samlede bruttoværditilvækst i hovedstadsregionen i 2020.

Uddrag
Ved at vi skal kunne bestemme ændringen bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen, skal vi kigge på x, da B(x) angiver os ændringen bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen. Dermed får vi oplyst at x er 1000+ personer, og derfor sætter vi x til 15:

B(15)=-1/3 x〖15〗^3+12x〖15〗^2-44x15+50≈965.000 Euro ved pending på 15000 personer

c) Bestem det antal pendlere, der giver den største ændring i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen.

For at bestemme det antal af pendlere, der giver den største ændring i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen, skal vi differentiere formlen således:

B(x)=-1/3 x^3+12x^2-44x+50

B^'(x) =3•-1/3 x•3-1+2•12x•2-1-44x+50

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu