Indholdsfortegnelse
a) Gør rede for, hvorfor det kan være uhensigtsmæssigt rent samfundsøkonomisk, hvis et land på det nærmeste har en fuldstændig lige indkomstfordeling – altså at alle stort set tjener lige meget.

b) Gør ligeledes rede for, hvordan for stor ulighed – og stigende ulighed – i et samfund kan skabe økonomiske problemer.

c) Foretag en nærmere analyse af danskernes holdning til lighed ud fra de viste grafer. Inddrag herunder også holdningen fordelt på partiernes vælgere. Partiernes ideologi bør indgå i din besvarelse.

Uddrag
- En af de primære årsager kan være, at konkurrencemæssige hensigter kan mistes, samt motivationen til at opnå succes.

Hvis vi alle alligevel tjener stort set det samme, hver måned - så er der jo intet grundlag for at skulle knokle for at få en større lønseddel.

- Dermed vil efterspørgsels- og udbudskurven falde, da medarbejdere og indbyggere ingen interesse vil have i at yde deres bedste for at skulle fortjene sig frem til en bedre lønseddel.