Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 5
Opgave 6
Opgave 7A

Uddrag
a) Tegn et diagram der beskriver fordelingen af antal besøgende på hjemmesiden pr. dag
Mindsteværdien er 6
Størsteværdien er 12

b) 3 statistiske deskriptorer

Opgave 2
a) Til besvarelse af spørgsmål a, benytte rjeg ydelsesformlen af nutidsværdi med følgende formel:

A0=r/(1-(1+r)^(-n) )
100000•0,06/(1-(1+0,06)^(-7) )≈17913,5
Så kan jeg ved hjælp af ydelsesformlen, konkludere at den faste årlige ydelse er 17913,5 kr