Opgave 1-6 | Matematik Projektdag

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.
c. Bestem et estimat for andelen af privat ansatte, der er bekymrede, og bestem et 95%- konfidensinterval for denne andel.

e. Privat ansatte ekseptionel bekymrede for deres privatøkonomi.

Opgave 3.
Data for størrelser og udbudspriser for lejligheder i København som er fundet på hjemmesiden boligsiden.

b. Lav en konklusion på analysen, hvor du præsenterer svar fra spørgsmål a).

Opgave 4
a. Bestem Saldoen på pensionskontoen i år 2022

b. Bestem det årlige beløb, Bente kan få udbetalt

Opg.6
a. Forklaring til udregningerne 1-5 skal gives

Uddrag
a.
H0: Der er ikke sammenhæng mellem arbejdskategori og om man er bekymrede om sin økonomi, grundet corona.

H1: Der er sammenhæng mellem arbejdskategori og bekymrede om sin økonomi, grundet corona.

b.
403 / 1250 * 117 = 37,72

Vi tester vores hypotese med et signifikansniveua på 5%, og kan se på p at den ligger på 0.000612545, hvilket vil sige at den er langt under 5%.

Det vil sige at vi forkaster H0, og acceptere H1, hvilket betyder at der er sammenhæng mellem arbejdskategori og bekymrede om sin økonomi, grundet corona.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu