Opgave 1-5 | Matematik

Indholdsfortegnelse
1.del
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 5

Del 2
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 4
Opgave 5
Opgave 6B
- Nulpunkter:
- Fortegnsvariation:
- Monotoniforhold:

Uddrag
1.del
Opgave 1

a) Ud fra sumkurven kan man fortolke at 90% af alle bilerne har en salgspris på 158.000 eller derunder.

Man bestemmer Kvartilsættet ved at aflæse sumkurven. På den måde finder man frem til at 5% fraktilen er på 75.000, 50% fraktilen er 100.000 og 75% fraktilen er 133.000.

Opgave 2
For at finde frem til forskriften for de samlede omkostninger f, benytter vi a formlen a=(y2-y1)/(x2-x1) og b formlen b=y1-ax1 V b=y2-ax2

som vi anvender til beregning af to punkter. Ud fra opgavebeskrivelsen har vi fundet frem til følgende punkter (100,4000) og (150,4500).

x1=100
y1=4000
x2=150
y2=4500

(4500-4000)/(150-100)=10
4000-10•100=3000
Forskriften for de samlede omkostninger f: f(x)=10x+3000

Opgave 5
I opgavebeskrivelsen bliver der oplyst, at man skal gøre rede for at x = 1. Dette gøres ved at ophæve parenteserne i følgende ligning (x-1)•(3x+6)=0.

(x-1)•(3x+6)=0
Dernæst ophæves parenteserne og dernæst lægges tallene og x´erne sammen.
3x^2+6x-3x-6=0

Dette bliver herefter til en anden grads funktion.
3x^2+3x-6=0

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu