Opgave 1-4 | Matematik

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Tegn et diagram, der viser aldersfordelingen af virksomhedskonkurser i 2009.

b) Beskriv aldersfordelingen af virksomhedskonkurser ved hjælp af 2 statistiske deskriptorer.

Opgave 2
a) Udfyld resten af tabellen.

Opgave 3
- Udregn følgende:

Opgave 4
a) Find (eventuelt ved hjælp af nulreglen) samtlige fixpunkter for funktionen f(x)=x^2

b) Find samtlige fixpunkter for funktionen g(x)=2x

c) Vis at x_0=1 er et fixpunkt for funktionen h(x)=2*(1/2)^x

d) Skriv forskriften for en funktion der IKKE har nogle fixpunkter.

Uddrag
Jeg vil komme ind på spredningen og middeltallet. Ved aflæsning af word-mat arket, kan det ses, at middeltallet er 9,47.

Det betyder at den gennemsnitlige alder af virksomheder, som gik konkurs i 2009, er 9,47 år. Spredningen fortæller os, hvor tæt de enkelte data ligger på gennemsnittet.

Et andet ord for spredningen er standardafvigelse. Ved aflæsning af word-mat arket kan vi konstatere at spredningen er 4,79.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu