Opgave 1-4 | DHO | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
OPGAVE 1
I skal kort forklare, hvilke analyseværktøjer man kan anvende i arbejdet med taler i både dansk og historie.
• Forklar hvad det retoriske pentagram bruges til?
• Hvad undersøger man, når man finder talens appelformer?
• Hvilke elementer fra den historiske kildeanalyse kan være særlig brugbare i arbejdet med en tale?

OPGAVE 2
• Hvad var samarbejdspolitikken?
• På hvilke områder var det en fordel for Danmark med samarbejdspolitikken?
• På hvilke områder var eller blev det et problem for Danmark med samarbejdspolitikken?
• Hvorfor har det efter krigen ofte været fremhævet, at samarbejdspolitikken var et moralsk svigt?

OPGAVE 3
I arbejdet med talen af Anders Fogh Rasmussen om samarbejdspolitikken d. 29. august 2003 skal I besvare følgende spørgsmål:
• Hvordan kan det retoriske pentagram anvendes? (Undersøg afsender, modtager, emne, situation og sprog)
• Hvilke appelformer anvender Anders Fogh Rasmussen? Og hvordan virker de benyttede appelformer på talen og på modtagerne?
• Hvilke argumenter og sproglige virkemidler anvendes i talen? (Fx metaforer eller stilfigurer)
• Hvilken holdning til samarbejdspolitikken udtrykkes i talen? Og hvordan anvender Fogh denne fortolkning af samarbejdspolitikken til at sige noget om nutiden (Historiebrug)?

OPGAVE 4: SKRIVEØVELSE – VURDERING
I skal lave en vurdering af talen af Anders Fogh Rasmussen om samarbejdspolitikken. Her kan I komme ind på:
• I hvilken grad kommer talen ud med det rette budskab? Og til den rette modtager? (Her kan I anvende jeres viden fra arbejdet med det retoriske pentagram)
• Hvordan bruges det fortidige i nutiden? Og med hvilket formål (Historiebrug)?
Omfang: ca. 150 ord

Uddrag
• Forklar hvad det retoriske pentagram bruges til?
Det retoriske pentagram bruges til at fortælle hvem der af afsenderen, hvem er er modtageren

hvad det er der er sendt, hvad det handler om, hvorfor det er lavet og med hvilke mål det er lavet.

• Hvad undersøger man, når man finder talens appelformer?
Man undersøger hvilke ting talen kommer ind på fx følelser som så er patos

hvis den rammer en mere logisk og kommer med konkrete sådanne fakta og giver folk noget logisk via fornuft er logos. Der er også etos som er noget omkring troværdigheden fra modtageren som man skal lægge mærke til på den plan.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu