Opgave 1-10 | Matematik Aflevering

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Undersøg om x=2 er en løsning til ligningen -x^2+x+2=0

Opgave 2
a) Gør rede for, hvilket af nedestående udsagn der er sandt

Opgave 3
a) Bestem største-værdien for f inden for polygonområdet

Opgave 4
a) Bestem f´(x)

Opgave 5
a) Bestem ligevægtsmængden

Opgave 6
a) Bestem det afsætningsinterval, hvor det årlige overskud er positivt
b) Den afsætning, der giver det størst mulige årlige overskud, er bestemt nedenfor. Derudover er det størst mulige årlige overskud bestemt

Opgave 7
a) Lav en grafisk præsentation, som viser fordelingen af priserne.
b) Bestem statistiske deskriptorer for fordelingen af både størrelse og pris.
c) Lav et xy-plot af sammenhængen mellem størrelse x og pris y og opstil en lineær regressionsmodel y=a•x+b, der beskriver denne sammenhæng
d) Lav en beskrivelse af boligudlejningen i området i San Fransisco, ud fra dine svar på spørgsmålene a), b) og c)

Opgave 8
a) Bestem saldoen på pensionskontoen i år 2022.
b) Bestem det årlige beløb, Bente kan få udbetalt.

Opgave 9
a) Konstruér et skema nedenfor, der indeholder data fra filen p20
b) Opstil en hypotese, der kan undersøge, om der er sammenhæng mellem alder og foretrukken type, og test hypotesen med et signifikansniveau på 5%.
c) Bestem sandsynligheden for, at der blandt 10 personer i alderen 18-25 år er mindst 5, som foretrækker pumpespray.

Opgave 10C
a) Bestem en forskrift for værkstedets samlede månedlige dækningsbidrag.
b) Bestem det størst mulige månedlige dækningsbidrag, som værkstedet kan opnå.

Uddrag
Opgave 1
a) Undersøg om x=2 er en løsning til ligningen -x^2+x+2=0
Man indsætter 2 på x’ plads
-2^2+2+2=0
-4+2+2=0
0=0
Hvilket resulterer i, at udsagnet er sandt.

Opgave 2
Graferne for to polynomier f og g er vist
a) Gør rede for, hvilket af nedestående udsagn der er sandt
* f^' (2)>0
* g^' (2)>0
f´(2)>0 fordi tangentens hældning i x=2 er positiv

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu