Oliemarkedet og Ruslands økonomi | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Beregn priselasticiteten på efterspørgslen efter olie på baggrund af figuren i bilag 1. Forklar kortfattet mulige årsager til den beregnede priselasticitet.

2. Forklar på baggrund af bilag 2 hvordan udviklingen i olieproduktionen påvirker prisdannelsen på oliemarkedet. Illustrer dette i et udbuds- og efterspørgselsdiagram.

3. I bilag 3 nævnes, at Europa nærmer sig deflation. Forklar hvorfor det kan blive et samfundsøkonomisk problem.

4. a. Forklar hvordan Ruslands økonomiske vækst i 2015, ifølge bilag 4, er -3,7% men, at Ruslands BNP samme år stiger fra 71.406 til 73.010 mia. RUB.

5. I bilag 6 står der i artiklen bl.a.: ”Udenlandske direkte investeringer er lig med teknologioverførsel og nye markedsmuligheder. Det er altså selve grundlaget
for fremtidens vækst, der smuldrer her.” Forklar hvad der menes med citatet.

6. Vurder med udgangspunkt i bilagene hvordan de russiske husholdninger vil blive påvirket af den økonomiske udvikling i 2015. Angiv kilde ved inddragelse af bilag. Bedømmelsen foretages på baggrund af en helhedsvurdering.

Uddrag
prisen på olie er langt nede og det er mere end 14 år siden den har vært så lav det skyldes at Iran har sat deres pris langt ned for at kunne indhente lidt.

Så i dette tilfælde med sanktionerne i Iran er resultatet at udbuddet er blevet større, og efterspørgslen og prisen er dermed blevet mindre.

Da der er kommet mere olie til en lavere pris på market og derfor er der flere udbyder der slås om at få solgt deres olie.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu