Østrig | International Økonomi | 10 i Karakter

Problemformulering
Østrig har målt med gennemsnittet i EU-landene en høj BNP. Hvordan har Corona pandemien påvirket et land der igennem de sidste 8 år, har sikret sig velstand og stabilitet i deres økonomi?

Brug EU- gennemsnit til at sammenligne tal. Og undersøg om Østrig har benyttet sig af samme strategi som andre lande på niveau med dem under pandemien, herunder Danmark.

Indledning
I denne opgave introduceres en makroøkonomisk landanalyse af Østrig med en befolkning på 8,8 millioner. Østrig optræder som et af de stærkeste økonomiske lande i EU.

Med fokus på BNP så har Østrig gennem de seneste par år haft en stabil positiv stigning i BNP, taget i forhold til omgivelser i verdenen, fx finanskrisen i 2009.

Fra perioden 2012-2018, når Østrig toppunkt i historien. Men i 2019-2020 daler indekset, den primære årsag til faldet var Corona pandemien der udbrød i slut 2019.

Indholdsfortegnelse
Metode 3
Problemformulering 3
Problemstillinger 3
- Redegør 4
- Analyser 5
- Diskuter 6
Bilag: 8
- Graf 1 – BNP i Østrig i ”current US dollars” 8
- Graf 2 – BNP i Østrig sammenlignet med Danmark i ”current US dollars” 8
- Graf 3- BNP. Pr indbygger Østrig og EU union 9
- Graf 4 - BNP. Pr indbygger Østrig, EU union og Danmark 10
- Graf 5 – arbejdsløsheden i Østrig og EU union (% af total arbejdsstyrke) 10
- Graf 6 - arbejdsløsheden i Østrig, EU union og Danmark (% af total arbejdsstyrke) 11
- Graf 8 – Østrigs import i 2019 12
- Graf 9 - Østrigs eksport i 2019 12
- Tabel 1 13
- Tabel 2 13
Litteraturliste 13

Uddrag
Igennem vores redegørelse vil vi kigge nærmere på BNP, BNP-pr indbygger, arbejdsløsheden og betalingsbalancen for perioden 2012-2020. Her vil vi se på om Østrig er et land med økonomisk succes og have et ekstra fokus på perioden 2019-2020.

Østrigs BNP har fuldt de økonomiske svinger i EU, men har alt i alt over analysen perioden været stigende. I 2012 var Østrigs BNP på 409,425 milliarder dollars, hvor den herefter steg til 441,006 milliarder i 2014.

Bagefter oplevede Østrig dog et fald fra 2014 til 2015, hvor BNP kom ned på 381,818 milliarder dollars, men den steg dog hurtigt igen, og var i 2018 oppe på 454,873 milliarder dollars.

Herefter skete der et fald i BNP ‘en grundet covid-19, og i 2020 var den på 428,965 milliarder dollars. BNP pr. indbygger har haft tilsvarende svingninger

men har alt i alt været en smule faldende igennem analyseperioden, da BNP pr. indbygger i 2012 var på 48.567 dollars, og den i 2020 var nede på 48.105 dollars.

Østrig har haft overskud på betalingsbalancen igennem hele analyse perioden, men har haft betydelige udsving. I 2014 og i 2016 var overskuddet på ca. 10,7 milliarder dollars

mens vi i 2012, 2015 og 2017-2018 var ca. 40% lavere. Herefter blev overskuddet på betalingsbalancen fordoblet frem til 2019.

Arbejdsløsheden i Østrig har alt i alt været forholdsvis lav og stabil. Den var i 2012 4,9%, og steg frem til 2016, hvor den var oppe på 6%. Herefter faldt den igen til 4,5% i 2019, hvorefter den steg igen, men nåede kun op på 5,4% i 2020.

Vi vil nu se nærmere på Østrigs eksport og import indenfor forskelige sektorer. Transport udgør 7,62% af Østrigs import og 7,27% af deres eksport. For rejse og turisme udgør importen 4,85% og eksporten 9,31%.

Turisme har således stor betydning for Østrigs økonomi. For de øvrige sektorer er import og eksport nogenlunde lige store, med højest 1-2% forskel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu