Ølmarkedet | Analyse

Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for ølmarkedet. Inddrag bilag 1-4. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum. 3
2. Virksomhederne på ølmarkedet bliver påvirket af konkurrenceforholdene 4
Analyser 2-3 markedskræfter, som har stor betydning for konkurrenceforholdene i branchen 4
- Truslen fra købere 4
- Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder 4
- Truslen fra substituerende produkter 5
- Vurdering af branchens styrkeforhold 6
3. Foretag en analyse af købsadfærden ved køb af øl 7
- Konsumentens baggrundsforhold 8
- kulturelle forhold 9
- Sociale forhold 9
- Personlige forhold 9
- Psykologiske forhold 10
- Sammenfatning af forbrugerens baggrundsforhold 10
- S-O-R-Modellen 11
4. Besvarelsen af opgaven må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum 11
Diskutér følgende udsagn 11
a. Markedet for øl er ikke mættet 11
b. Ved køb af specialøl, ligger købemotivet ”snob” bag 12
c. Produktudvikling er en kritisk succesfaktor for udbydere i ølbranchen 12
5. Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du 12
- Identificere en væsentlig udfordring for Royal Unibrew på ølmarkedet. Diskuter mulige 12
- løsninger af den valgte udfordring 12
- Udfordring 12
- Løsningsforslag 13

Uddrag
Ølmarkedet som består af mange udbydere, dog kun med én stor udbyder, Carlsberg A/S, samt en grad af præference blandt forbrugerne resulterer dette i, at konkurrenceformen på markedet består af differentie- ret, delvist konkurrence (Bilag 3).

Som følge af de mange udbydere på i alt 197, resulterer dette i at marke- det er i red ocean (Bilag 1).

Produkterne på ølmarkedet består af øl, dog er sortimentet dybt idet der er mange forskellige varianter af øl herunder alkoholfri eller økologisk øl som også kan beskrives senere i op- gaven.

Prisniveauet på øl dækker alle prisklasse uanset om det er under, middel eller overklassen som der er tale om. Fx er Ceres til underklassen, middelklassen består af Heineken og overklassen Tuborg (bilag 3).

På trods Tuborg hører til overklassen og er i den dyre ende, skal man huske at Danmark er i højkonjunktur og derfor har råd til dyre kvalitetsøl.

Dog kan ølbranchen godt byde på billigere øl idet, at konkurrencen er stigende hvilket presser omkostningsstrukturen i mikrobryggerierne (bilag 2).

På trods den forhøjede kon- kurrence grundet flere udbydere, kan forbrugerne ikke skelne mellem øl brygget af store eller små virksom- heder.

(Bilag 2) Dette har den virkning, at de store virksomheder har kræfterne til at sikre deres øl på hyl- derne i detailkæderne modsat de små mikrobryggerier.

(Bilag 2) Ølbranchen dækker geografisk hele den danske nation, og derfor ikke kun en bestemt landsdel.

Som man kan se senere i opgaven, har Carlsberg A/S den største markedsandel på 53,5% med deres kerneprodukt Tuborg som har 32,3% af markedsandelen hvilket også gør Carlsberg til markedsleder.

Markedsudfordreren er Royal A/S med sine 23,5% af markedsandelen som hovedsageligt har Royal på 11,1% af markedsandelen.

(Bilag 3) Der er vækst i markedet for specialøl som har udviklet sig progressivt siden 2012, dog udvikler den almindelige pilsner sig degressivt.

Samlet betyder dette dog der er vækst i markedet for øl, dog primært specialøl. (Bilag 4) Virksomhederne i ølbranchen har primært ejerform som aktieselskab indikeret af A/S.

Kundestørrelsen er stor, og da flere varianter indtræder ølmarkedet tiltrækker dette kun flere potentielle kunder.

Forhandlingsstyrken besidder virksomhederne, dog skal man være opmærksom på de sundhedsbe- vidste samfund, som hurtigt kan påvirke ølbranchen da dette er en stor gruppe mennesker som evt. er kun- der eller kunne være potentielle kunder.

---

I form af markedskræfter findes der 5 forhold, som kan påvirke konkurrenceforholdene ifølge Porters Five Forces.

Herunder findes der truslen fra nye indtrængere, købernes forhandlingsstyrke, truslen fra substitue- rende produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke og ikke mindst konkurrencesituationen for de etable- rede virksomheder.

Ud af de 5 forhold vil der i opgaven her, blive gået i dybden med forholdende truslen fra købere, konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder samt truslen fra substituerende produkter.

Grundet de tre forhold skyldes, at de overvægter de andre to forhold i form af, at de ikke er lige så potentielle for denne opgave.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu