Ølmarkedet | Analyse | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgaver
Opgavesættet består af 5 opgaver og forskellige videoer/bilag, der skal anvendes i besvarelsen af opgaverne.

I nogle opgaver er der angivet, hvilke bilag du som minimum skal inddrage i besvarelsen. I andre opgaver skal du anvende de bilag, som du vurderer er relevante.

Du behøver ikke at skrive i din besvarelse, hvilke bilag du har anvendt til besvarelse af de enkelte opgaver.

Opgave 1
Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl.
- Konkurrenter:
- Kunder:

Opgave 3
Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.
- Kerneydelsen og kvalitet:
- Emballage:
- Kvalitet:
- Garanti:
- Sortiment:

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Bryggeriet Vestfyen kan bedst karakteriseres som markedsnicher på det danske ølmarked.
b. Private labels er en fordel for øl-producenterne.
c. Bryggeriet Vestfyens specialøl kan bedst betegnes som et spørgsmålstegn i Boston-modellen.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
- Identificere en udfordring for Bryggeriet Vestfyen på det danske ølmarked. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Ølmarkedet som består af mange udbydere, dog kun med én stor udbyder, Carlsberg A/S, samt en grad af præference blandt forbrugerne resulterer dette i, at konkurrenceformen på markedet består af differentieret, delvist konkurrence.

Som følge af de mange udbydere på i alt 197, resulterer dette i at markedet er i red ocean. Produkterne på ølmarkedet består af øl, dog er sortimentet dybt idet der er mange forskellige varianter af øl herunder alkoholfri eller økologisk øl som også kan beskrives senere i opgaven.

Prisniveauet på øl dækker alle prisklasse uanset om det er under, middel eller overklassen som der er tale om. Fx er Ceres til underklassen, middelklassen består af Heineken og overklassen Tuborg.

Ølbranchen dækker geografisk hele den danske nation, og derfor ikke kun en bestemt landsdel. Som man kan se senere i opgaven

har Carlsberg A/S den største markedsandel på 53,5% med deres kerneprodukt Tuborg som har 32,3% af markedsandelen hvilket også gør Carlsberg til markedsleder.

Markedsudfordreren er Royal A/S med sine 23,5% af markedsandelen som hovedsageligt har Royal på 11,1% af markedsandelen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu