Ølmarkedet | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Redegør kort for ølmarkedet. Inddrag bilag 1-4. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.

2. Virksomhederne på ølmarkedet bliver påvirket af konkurrenceforholdene. Analyser 2-3 markedskræfter, som har stor betydning for konkurrenceforholdene i branchen.
- Konkurrencen blandt de eksisterende virksomheder:
- Trusler fra nye indtrængere:
- Trusler fra substituerende produkter:

3. Foretag en analyse af købsadfærden ved køb af øl.

4. Besvarelsen af opgaven må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.
Diskutér følgende udsagn:
a. Markedet for øl er ikke mættet.
b. Ved køb af specialøl, ligger købemotivet ”snob” bag.
c. Produktudvikling er en kritisk succesfaktor for udbydere i ølbranchen.

5. Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
- Identificere en væsentlig udfordring for Royal Unibrew på ølmarkedet. Diskuter mulige
- løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Markedet for øl dækker over øl brygget af enten industribryggerier eller mikrobryggerier. Det omfatter alle kommercielle danske øl, som er øl der er en fast del af et sortiment, små engangsbryg og specialøl.

Ølmarkedet har været voksende de seneste år. Antallet af bryggerier og kontaktbryggerier er steget markant, og i 2017 debuterede 30 danske bryggerier og kontaktbryggerier jf. bilag 1 og 4.

Dette betyder at markedet for øl nu er oppe på i alt 197 bryggerier i Danmark. Flere små bryggerier opstår i de mindre byer og på små øer

da det bidrager til sammenhængskraft, beskæftigelse og økonomi. 2017 var også et rekordår for antallet af ny introducerede øl på det danske marked. 1.622 nye øl blev introducerede, som dækker over alle kommercielle, danske øl jf. bilag 1.

Dog er de danske mikrobryggerier hårdt presset. Industribryggerierne fører sig nemlig frem ligesom de små mikrobryggerier, dog med en helt anden omkostningsstruktur.

Brugerne finder det svært at skelne mellem øl brygget af store og små bryggerier, hvilket kan føre til en del konkurser, hvis markedet ikke bliver gennemskueligt.

Virksomhederne har en mangelende evne til at imødegå den øgede konkurrence, og kan derved ikke håndtere en skalering jf. bilag 2. Markedet for specialøl har været voksende de seneste år.

Andelen af specialøl vokset markant siden år 2012 jf. bilag 4. Markedet for øl er løbende blevet mere og mere udfordret af de mange nye øl der kommer på markedet, samt bryggerier de seneste år jf. bilag 2.

De store bryggerier, får øllet til at ligne noget af det samme, som de små bryggerier laver. De små bryggerier har de seneste år mærket de storbryggernes konkurrence, og har svært ved at følge med

hvilket kan give anledning til økonomiske problemer og konkurser. Markedet for øl er præget af to store dominanter, med markedsandele på henholdsvis 53,5% og 23,5% jf. bilag 3, hvilket dominerer markedet mikrobryggerierne.

Dette er med til at de små bryggerier døjer med markant flere underskud og negative egenkapitaler end den gennemsnitlige danske virksomhed.

---

Konkurrencen blandt de eksisterende virksomheder på markedet er hård. Med 197 bryggerier i Danmark, befinder markedet sig i ’red ocean’

hvilket er et marked med mange konkurrenter, der kæmper om de samme kunder, og som følge deraf er konkurrencen hård. Konkurrencen på markedet er som sagt domineret af to udbydere, som til sammen har en samlet markedsandel på 77%.

Dette betyder markedet er præget af konkurrenceformen differentieret duopol. Der er dog ikke tale om rent duopol, da der også findes en række mindre udbydere på markedet.

Carlsberg A/S med en markedsandel på 53,5% udgør markedslederen på markedet og Royal Unibrew A/S som har en markedsandel på 23,5% udgør markedsudfordreren. Royal Unibrew satser på samme målgruppe som Carlsberg A/S. D

e har dog fundet ud af at mere naturlige og sunde produkter uden sukker er populært, og kan derfor tilfredsstille kundernes behov og pain på en anderledes måde, ved frontalt angreb.

Forbrugernes præferencer ændrer sig og med opkøbet af 5 nye sodavandsproducenter i både Italien og Frankrig, kommer de med på trenden af non-alkohol.

De har fundet ud af at en kombination af non-alkohol og alkohol er et klogt valg, da de prøver at opnå trends inden for branchen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu