Ølmarkedet | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Karakteriser det danske ølmarked. Inddrag bilag 1, 2 (video) og 3 samt figurerne i bilag 13, 14 og 15. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusive mellemrum.

Opgave 2
Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl. En af de faktorer som påvirker virksomhederne på det danske marked for øl, er kunderne.

Opgave 3 Analyser bryggeribranchens anvendelse af produktparameteren.

Uddrag
Det danske ølmarked består af 197 åbne bryggerier og kontraktbryggerier. Kontraktbryggerier er bryggerier der brygger på andre bryggeriers anlæg.

Virksomheder der befinder sig på markedet, er Carlsberg, Royal Unibrew, Coop, Harboe, Bryggeriet Vestfyen, Premium Beer, Theo Brands, OnePrint og mange flere, med Carlsberg som markedsleder.

Virksomhederne tilbyder produkter inden for øltyperne pilsner, stærk pilsner, Classic, Stour, hvede øl, Ale, letøl men også alkoholfri øl.

De seks største brands på markedet, baseret på antal solgte mængder er Tuborg, Carlsberg, Royal, Heineken Premium, Harboe, Odense.

For ølmarkedet er kunderne B2B, hvor øllene bliver distribueret igennem mellemhandlere som supermarkeder, caféer, kroer, restauranter osv., til markedets egentlig efterspørgere, som er konsumenter.

Efter lovgivningen, skal konsumenterne være over 16 år for at købe øl med alkoholprocent op til 16,4 %i supermarkeder, og over 18 år for at indtage øl på restauranter osv.

Kundernes efterspørgsel har ændret sig i løbet af de seneste par år, og det ses også ved udviklingen i markedet.

Kunderne har nu fokus pa? kvalitet frem for kvantitet, og nydelse frem for at blive beruset. Der er kommet større fokus pa? de sa?kaldte ”tynde øl”, altsa? øl uden alt for meget alkohol, specialøl og økologiske øl.

Markedet for specialøl ses også til at være steget fra 5 % i 2012 til lige under 10 % i 2017. Derudover er markedet for almindelig konsum-øl pa? vej ned.

Det gør at de store virksomheder som Carlsberg og Royal Unibrew i fremtiden har mere fokus på specialøl frem for industriøllene.

Indgangsbarrieren til markedet er ikke særlig høj, da man som ny virksomhed kan brygge på kontrakt, og det ses ved at der i 2016 kom 16 nye bryggerier på markedet, og 2017 var det tal steget til 30.

Markedet er i så fald ikke i vækst, men der er høj konkurrence om forbrugernes præferencer, og på baggrund af de mange udbydere bliver kampen om forbrugernes rådighedsbeløb stor.

Konkurrencen ses ved den store fokus på produktudvikling af specialøl som kunderne efterspørger.

Den stigende efterspørgsel på specialøl presser markedet til at nytænke ideen om øl, og betyder at der i 2017 kom 1622 nye øl på markedet i Danmark.

---

Analyser 2-3 relevante faktorer i omverdenen, der påvirker virksomhederne på det danske marked for øl. En af de faktorer som påvirker virksomhederne på det danske marked for øl, er kunderne.

Kunderne har i høj grad forhandlingsstyrken, da udbuddet af øl på det danske marked er stort. På den ene side er det en trussel for virksomhederne, da kundeloyaliteten kan være lav.

Derudover har virksomhederne ikke særlig stor kontrol over at vedholde samme kunder, og få den til at lave vanekøb, når konkurrenternes produkter står på samme hylde i supermarkederne, eller når restauranterne tilbyder flere konkurrenters valgmuligheder på menukortet.

Derudover er der ikke forbundet nogle skifteomkostninger ved at vælge det ene brand frem for det andet, og det gør at virksomhederne skal differentiere deres produkter for at skabe forbruger præferencer.

En anden faktorer som påvirker virksomhederne på det danske marked for øl, er de kulturelle forhold i forhold til sundhedsbevidst.

Konsumenternes kødadfærd og efterspørgsels har ændret sig i de seneste par år, hvilket har skabt stigende efterspørgsel på alkoholfri øl og mere bæredygtige øl.

Sundhedsbevidstheden har gjort at alkoholfri øl er blevet mere acceptabelt, og der er en stor mulighed for virksomhederne på markedet, og resulterer i et marked der er i vækst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu