Indholdsfortegnelse
1. Hvad er et økosystem?
2. Hvad betyder Biotop, Habitat og niche?
3. Hvad menes med Biotiske og abiotiske faktorere?
4. Hvad betyder intraspecifik og interspecifik konkurrence?
5. Hvad er symbiose?
6. Hvad menes med naturlig selektion?
7. Hvad er fotosyntese?
8. Hvor foregår fotosyntese?
9. Hvad menes med skyggeplanter og lysplanter?
10. Hvad er respiration?
11. Hvad menes med vækst?
13. Hvad betyder begrænsende faktor.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
1. Hvad er et økosystem?
Et økosystem bruges til at beskrive et komplet miljø på jordkloden, og alle levende organismer. Kan være en skov.

2. Hvad betyder Biotop, Habitat og niche?
En biotop er et mere rumligt afgrænset og mindre enhed af et økosystem.

Et habitat er et sted for planter og dyrarter. Habitat er et område i biotop. Nichen beskrives ved det sæt af vilkår, som en art er tilpasset.