Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Elgiganten A/S.

1.2 (15 %)
Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017/18 til 2019/20 ved hjælp af de fundne forhold.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017/18 til 2019/20.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor soliditetsgraden falder fra 34,7 % i 2018/19 til 20,5 % i 2019/20.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Elgiganten A/S bruger, når den vil satse kr. 400 mio. på digitalisering.

1.6 (5 %)
Diskuter, om Power A/S er en trussel for Elgiganten A/S.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvordan virksomhedens mission kan påvirke nogle af interessenternes holdning til virksomheden.

2.2 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Subtainable electronics A/S for 2022.
Kunne ikke få det til at fungere…

2.3 (5 %)
Forklar, hvordan størrelsen af virksomhedens lånebehov påvirker resultatbudgettet.

3.1 (5 %)
Redegør for, hvad revisoren bør gøre i forhold til årsrapporten, når ledelsen ikke ønsker at ændre værdiansættelsen af varelageret.

3.2 (5 %)
Opstil balancen for Cleanfos A/S pr. 30.06.2021. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.1 (5 %)
Redegør for de vigtigste variable omkostninger i BeoMax A/S.

4.2 (5 %)
Vurder, hvordan anskaffelse af robotter har påvirket BeoMax A/S’ variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

4.3 (5 %)
Vurder, hvordan en lancering af en billigere produktserie vil påvirke overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed i BeoMax A/S.

4.4 (5 %)
Diskuter, om BeoMax A/S bør lancere en billigere produktserie.

Uddrag
- Der er helt klart mange grunde til den økonomiske udvikling i Elgiganten. Elgiganten har lavet rekordsalg for sjette år i træk, så man kan sige at det går meget godt.

De er gået all in på det digitale, hvor de vil investere 400 millioner kroner. De mener, at det kan være noget af det største der er sket for virksomheden i cirka 30 år.

En anden ting som også har haft betydning for Elgigantens økonomiske udvikling kan være, at der er kommet meget hård konkurrence i branchen.

Der er kommet mange nye virksomheder til branchen, som Elgiganten skal forholde sig til. F.eks. så er Virksomheden Power kommet til og de tager mange af Elgigantens kunder.

Corona har også haft betydning for deres udvikling i løbet af de sidste par år. Nogle af deres butikker lukkede nemlig ned, eller så omsatte de ikke for så meget.

---

- Elgiganten bruger markedspenetrering fordi, at de vil udvikle sig på det digitale marked.

Elgiganten vil forbedre sin hjemmeside, og får den til at køre hurtigere. De vil også gøre det nemmere for kunden at handle online ved dem.

Det betyder, at de vil skifte alle deres IT-systemer og lave en ny webshop. Grunden til at de bruger vækststrategien markedspenetrering, er fordi de vil forsøge at øge deres omsætning, og salg online selvom det er de samme produkter som de sælger.