Økonomisk grundforløb | Erhvervsøkonomi | Noter

Indholdsfortegnelse
Økonomisk grundforløb: (Noter)
- Begreber:
- Økonomi:
- Det økonomiske kredsløb:
- Forklaring af det Økonomiske kredsløb: (Tekst)
- Markedsøkonomi og planøkonomi:

Udbud/efterspørgsel og prisdannelse:
- Forbrug:
- Købstyper:
- Vanekøb:
- Impulskøb:
- Overvejelseskøb:
- Forbruger værdi:
- Købemotiv:
- Opgave 5.1 Køb af mobiltelefon
A: Vurder, hvilken pain du oplevede før købet af telefonen:
B: Vurder, Hvilken eller hvilke behov du oplevede:
C: Vurder, Hvilken købstype der var tale om:
D: Redegør for din beslutningsproces
E: Redegør for, om du overvejer alternativer:
F: Redegør for den værdiskabelse, du oplevede ved netop den telefon, du købte.
G: Redegør for de købemotiver, der lå til grund for købet af telefonen:
- Indkomst:
- Aktieindkomst
- Dagpenge:
- Kontakthjælp:
- Livsindkomst:
- Diskussion: Livsinskomst
1: Redegør for begrebet ”Livsindkomst”, og forklar, hvorfor årsindkomsten udvikler sig forskelligt for personer med videregående uddannelse og faglærte.
2: Redegør for årsager til at dine forbrugsmugligheder vil være forskellige i forskellige stadier i dir liv.
3: Diskuter, hvad du kan gøre i de perioder af dit liv, hvor indkomst og forbrug ikke passer sammen.
- Den studerendes økonomi:
- Frikort:
- Skattekort:
- Forskudsopgørelse:
- Årsopgørelse:
- Restskat:
- Overskydende skat:
- Opgaver til forståelse:
- Forklar, hvad disponibel indkomst er:
- Forklar, hvorfor høje indkomster beskattes hårdere end lave indkomster:
- Redegør for livsindkomstbegrebet:
- Redegør for begrebet personfradrag, og beløbets størrelse
- Hvad er AM-bidrag, og hvor mange procent er det?
- Hvilke forskellige typer skat findes der?
- Forklar forskellen på frikort og skattekort.
- Frikort:
- Skattekort:
- Redegør for, hvad restskat er.
- Redegør for, hvad overskydende skat er.
- Opsparing:
- Redegør for, hvad der forstås ved uforudsete udgifter og ved økonomisk buffer:
- Redegør for, hvilke konsekvenser det kan have ikke at have en opsparing, hvis der opstår en stor uforudset udgift:
- Redegør for, hvorledes livssituation påvirker den økonomiske buffer:
- Diskuter, om der er grund til at være kritisk overfor kilden.
- Renter:
- Lån
- Rente i lån:
- Rente:
- Afdrag:
- Gebyrer:
- Løbetid:
- Ydelse:
- Opgave 7.3 (systime)
- Redegør for Carlas månedlige indtægter og udgifter:
- Diskuter, hvorvidt Carla ville kunne klare sig økonomisk uden at låne penge:
- Forklar, hvilke fordele og ulemper der kan være forbundet med at låne penge af sine forældre frem for fx at optage SU-lån:
- Diskuter, hvorvidt de enkelte indkomster (indtægter) og udgifter er realistiske:
- Vurder, om det har betydning for budgettet, at det er lavet for en ung kvinde i hovedstadsområdet:
- Opgave 7.4: Når kviklån bliver til kviksand
- Redegør for, hvad der forstås ved ÅOP:
- Redegør for, hvad der forstås ved et kviklån:
- Redegør for de fordele og ulemper, der kan være forbundet med at tage et kviklån.
- Hvor stort et beløb kan der maksimalt lånes?
- Hvad er aldersgrænsen for at optage et lån?
- Hvor lang er løbetiden?
- Hvor høj er ÅOP?
- Hvad sker der, hvis lånet ikke tilbagebetales som aftalt?
- Redegør for, hvilke alternativer der kan være til kviklånene, hvis der skal lånes penge.
- Diskuter, om du selv kunne finde på at tage et kviklån, hvis du manglede penge.
- Familiens økonomi:
- Opgave: Begrebsdefinitioner (Slide 8)
a. Angiv forsikringssummen på Emmas cykelforsikring: 12.675 kr. pr. cykel
b. Redegør for, om Emma opfylder betingelserne for at få udbetalt erstatning
c. Beregn, hvor stor en erstatning Emma kan regne med at modtage
d. Det forudsættes nu, at Emma har en selvrisiko på 1.500 kr. på sin indboforsikring

Uddrag
Forklaring af det Økonomiske kredsløb: (Tekst)
Det økonomiske kredsløb forklarer os sammenhængen mellem virksomheder, husholdninger, det offentlige, banker og udlandet.

Det viser os et overblik over hvordan den økonomiske situation kan se ud, eller hvis vi har svært ved at forstå hvordan det hele hænger sammen, kan vi hurtigt finde ud af det, ved at læse det økonomiske kredsløb. Det viser os hvordan vi kan tjene penge og hvordan vi tjener vores penge.

Markedsøkonomi og planøkonomi:
Markedsøkonomi er et samfundsøkonomisk system, hvor husholdninger og virksomheder gennem efterspørgsel og udbud bestemmer, hvad og hvor meget der skal produceres.

Kort sagt så er det os købere der bestemmer hvad der skal producere og sælges, for at vi kan få det vi ønsker.

Modsætningen til markedsøkonomi kaldes for Planøkonomi. Her er det staten, der suverænt bestemmer, hvad der skal produceres, og til hvilken pris det skal sælges.

Kort sagt er det planlagt så man kan sige at det er regeringen der bestemmer hvad der skal produceres og sælges.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu