Indholdsfortegnelse
Opgave 1 (ca. 1,5 ET)
- Besvar følgende spørgsmål (kortfattet)
1) Hvad forstår man ved økonomisk globalisering?
2) Hvad er årsagen til den øgede handel med varer og værdipapirer?
3) Hvilke teknologiske forklaringer kan nævnes som årsag til globaliseringen?
4) Hvorfor er det en god idé for to lande at handle med hinanden, ifølge Adam Smiths handelsteori?
5) Gør kort rede for Linders teori om efterspørgselsforhold.
6) Hvad forstår man ved udtrykket miljøafstand?
7) Hvad forstår man ved en økonomisk union?
8) Hvad er en monetær union?
9) Hvad er en importkvote?
10) Nævn nogle af årsagerne til, at lande beskytter deres hjemmemarked ved hjælp af handelshindringer.

Opgave 2 (ca. 2 ET)
1) Du skal nu gå ind på statistikbanken.dk og finde tabellen AKU111A. Her skal du finde tal der viser hhv. mænds og kvinders hhv. ledighed, erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens (alle i procent) i årene 2010-2020.

2) Derefter skal du udarbejde;
1 tabel der viser AKU-ledigheden (i procent) for mænd og kvinder på årsbasis fra år 2010-2010. Lav 1 diagram der viser det samme.

1 tabel der viser beskæftigelsesfrekvensen OG erhvervsfrekvensen for mænd og kvinder for år 2010-2020. Lav 1 diagram der viser det samme.

3) Du skal derefter kortfattet redegøre for udviklingen i hhv. ledigheden, erhvervsfrekvensen og beskæftigelsesfrekvensen.

Uddrag
1) Hvad forstår man ved økonomisk globalisering?
Ved økonomisk globalisering forstås en forøget integration og afhængighed mellem landene på tværs af verden.

Dette betyder, at der sker en stigning i bevægelighed af varer, tjenesteydelser og arbejdskraft og andre former for samarbejde på tværs af landegrænser.

2) Hvad er årsagen til den øgede handel med varer og værdipapirer?
Årsagen til den øgede handel med varer og værdipapirer er, at man har fået fjernet forskellige typer af handelshindringerne for den frie handel mellem landene.

Udover det, så er verdenshandlen blevet liberaliseret, hvilket betyder at man har fjernet alle begrænsninger for handel med værdipapirer og valuta.

3) Hvilke teknologiske forklaringer kan nævnes som årsag til globaliseringen?
Gennem tiden har man mødt en teknologisk revolution inden for informationsteknologien. Dette betyder blandt andet, at måden vi kommunikere har ændret sig en del.

Ved hjælp af eksempelvis computernetværk og internettet, er det blevet meget nemmere og hurtigere at overføre kapital mellem landene, hvor det før i tiden kunne tage dage.

Udover det, så er også blevet muligt at indhente informationer om produkter, markeder og kunder meget hurtigere.

4) Hvorfor er det en god idé for to lande at handle med hinanden, ifølge Adam Smiths handelsteori?

Ifølge Adam Smiths handelsteori er det en god ide for to lande at handle med hinanden, da lande vil samlet set kun producere mere

hvis de specialiserer i de varer, hvor de har absolutte fordele og herefter handle med hinanden. Dette vil heriblandt også øge velstanden for alle de involverede lande.