Indholdsfortegnelse
Definition – Der er også mange andre definitioner
Knappe ressourcer – Ressourceallokering
Fordeling af produktionsresultat
Økonomiske målsætninger – Hvordan har økonomien det
Økonomiske politikker – Midler der kan påvirke målsætningerne
Hvad handler faget om? – Opsamling
Uddata+
Mappe til faget

Uddrag
Ordet ”økonomi” stammer fra Græsk og betyder hus eller husholdning. Økonomi handler altså om at ”holde hus” med noget.

---

Når man skal ”holde hus” skyldes det at man ikke kan producere uendeligt meget. Man siger, at ressourcerne er knappe. Når man skal producere varer eller tjenester findes der følgende tre produktionsfaktorer: