Økologiopgaver i Biologi

Materialer

 • Lys flaske/kolbe
 • Mørke flaske/kolbe
 • Søvand
 • Iltelektrode.

Metode
Flaskerne fyldes med søvand og iltindholdet måles. Herefter lukkes flaskerne til og placeres på lokaliteten i felten eller evt. på en tændt OH-projektor i forsøgsperioden. Evt. ½ time på OH-projektoren eller ½ dag i felten. Placér evt. flere flasker ved forskellige dybder. Efter forsøgsperioden måles O2-indholdet igen med iltelektroden.

Indledning
Primærproduktion forstås som det organiske stof som planterne de udfører i fotosyntesen. Man kalder det for primærproduktion fordi at den er grundlaget for alle andre levende organismer.

Man skelner mellem 2 forskellige former for primærproduktion - nemlig bruttoprimærproduktion og nettoprimærproduktion. Bruttoprimærproduktion forstås som den samlede mængde glukose som der bliver produceret i fotosyntesen.

Indholdsfortegnelse
- Hvad forstås ved bruttoprimærproduktion (BPP) og nettoprimærproduktion (NPP)
- Analyser og forklar forsøgsresultatet vist i figur 1
- Skitser det forventede resultat af forsøget, hvis forsøget gennemføres ved lavere lysintensitet. Begrund svaret.
- Forklar, hvordan man kan bestemme bruttoprimærproduktion i en sø.
- Materialer
- Metode
- Resultater
- Analyser resultaterne i figur 1 og forklar fordelingen af nitrat og ammonium i vandsøjlen.
- Diskuter, hvilken betydning det havde for træets holdbarhed, at det blev opbevaret på søbunden i stedet for at blive liggende i skovbunden.

Uddrag
Dette betyder at nettoprimærproduktion er den del af produktionen fra fotosyntesen, som kan bruges til at planterne vokser – men det er efter, at selve energiforbruget i planten er dækket. Nettoprimærproduktion er ydermere den del af produktionen fra fotosyntesen, som bliver til fødegrundlaget for næste led i fødekæden.

Primærproduktionen varierer alt efter hvilket økosystemer man kigger på. Således er er primærproduktionen såvel som livet i hele økosystemet også afhængige af en lang række faktorer. Hvis blot én faktorer mangler har det konsekvenser for plantens evne til at gro. Man snakker derfor om den begrænsede faktor.

---

Figur 1 viser hvordan søens indhold af henholdsvis O2, NO3- og NH4+ samt temperaturen på vandet ændrer sig, jo længere ned man kommer gennem vandsøjlen. Hvis man kigger nærmere på temperaturen, så ses det at temperaturen er konstant i overfladevandet.

Men så snart temperaturen når en dybde på 2-4 meter, så falder temperaturen med cirka 15 grader celsius. Dette temperaturfald skyldes, at der er et springlag i søen. Springlaget opstår fordi at vands massefylde ændres med temperaturen.

Søens iltindhold falder også omkring denne dybde. Det fremgår på figuren at iltindholdet starter med at være på cirka 10 mg/L i overfladevandet. Ved en dybde på 5,5 meter kan det aflæses, at der næsten intet eller absolut intet ilt er tilbage.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

 • Opgaven kvalitetstjekkes
 • Vent op til 1 time
 • 1 Download
 • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

 • Adgang nu og her
 • 20 Downloads
 • Ingen binding
 • Let at opsige
 • Adgang til rabatter
 • Læs fordelene her
Få adgang her