Indholdsfortegnelse
Hvem bestemmer priserne?
1. I bilag 1 har i fået forskriften for efterspørgselskurven og udbudskurven for mælk

2. I skal nu indtegne udbudskurven og efterspørgselskurven i et diagram

3. Forklar hvorfor efterspørgselskurven har en negativ hældning og udbudskurven har en positiv hældning.

4. Forklar med udgangspunkt i artiklen, hvorfor prisen på mælk er steget. Er det på grund af ændringer i efterspørgsel eller udbud?

5. Forklar hvordan ligevægtsprisen og ligevægtsmængden kan aflæse i diagrammet. Aflæs derefter ligevægtsprisen og ligevægtsmængden.

6. Som I gerne skulle kunne se på jeres efterspørgselskurve, så er den noget stejl, det betyder at efterspørgslen efter mælk er ikke særlig følsom overfor prisændringer. Vurder hvordan det kan være.

7. I bilag 2 har I fået forskrifterne for både efterspørgsels- og udbudskurven for elektrikertimer.

8. I skal nu finde ligevægtsprisen og ligevægtsmængden. Denne gang skal I ikke finde punktet vha. den grafiske metode, men i stedet skal I bruge den matematiske metode. Den løn I finder frem til her, er den elektrikertimeløn, der på nuværende tidspunkt er på markedet.

9. Sofie fortæller at hun har fået at vide af ”Elektrikergården” at timelønnen om ½-1 år, når garagen skal have lavet alle de elektriske installationer, vil være på 495 kr./time. Hvor meget i procent, vil elektrikertimelønnen være steget fra nu (det I fandt frem til i opgave 8) og til om ½-1 år (de 495 kr. /time)

10. Det er ikke altid at markedskræfterne slår igennem som teorien foreskriver. Diskuter med udgangspunkt i bilag 4+5, hvorfor lønningerne ikke stiger mere på arbejdsmarkedet lige nu.

11. Beskriv med udgangspunkt i artiklen: Huspriserne fortsætter op på Fyn – og sætter gang i flyttelysten (bilag 6) udviklingen på boligmarkedet på Fyn.

12. Vurder, hvad der kan ligge til grund for udvikling på boligmarkedet.

13. Tegn i hånden et udbuds- efterspørgselsdiagram over prisdannelsen på hus

14. Nedenfor præsenteres du for en række hændelser.
• Renten stiger meget, det er således blevet væsentlig dyrere at låne penge.
• Et økonomisk opsving har medført stigende lønninger.
• Lige meldt ud: Ny lov på vej – afdragsfrie lån vil fremadrettet ikke længere være muligt.
• På forsiden af landes aviser er overskriften: ”Det går fantastisk for dansk økonomi”

15. Hvilken betydning har udviklingen på boligmarkedet for henholdsvis Søren/Anna (og deres fremtidsplaner) og Sofie/Jørn (økonomisk lige nu)?

16. Forklar med udgangspunkt i artiklen: Ildevarslende fald i dansk eksport bekymrer eksperterne (bilag 7) – hvad der er årsag til faldet i dansk eksport.

17. Forklar hvordan hver sektor i det økonomiske kredsløb bliver påvirket af et fald i eksporten.

18. Hvordan kan det være, at huspriserne kan blive påvirket af ændringer i eksporten?

19. Giv nogle eksempler på, hvordan Søren og Annas privatøkonomi kan blive påvirket af internationale økonomiske forhold.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Selvom at der er mangel på dansk arbejdskraft inde for stillingen som elektriker, vil elektriker firmaer hellere hyre arbejdskraft fra udlandet, fordi det er billiger og det giver mere overskud til elektrikerfirmaet i sidste ende.

Det bliver altså for dyrt af ansætte danske elektrikere til en højere løn, og derfor vil de hellere vente på at der kommer folk fra udlandet.