Nyttevirkningen af kogende vand | Rapport

Indholdsfortegnelse
Rapport over nyttevirkning af kogende vand 2

Rapport over specifik varmekapacitet 16

Journal over videoanalyse af lodret bevægelse og skråt kast 22

Journal over forsøg med lyskilder 31

Journal over måling af spektrallamper 38

Uddrag
Formål
Formålet i dette forsøg er at finde nyttevirkningen af kogende vand, i form af 3 forskellige måder at opvarme vandet på. Heraf brug af elkedel, gryde uden låg på kogeplade og gryde med låg på kogeplade.

Teori
Energi
Energi er et meget kendt begreb når det kommer til fysik. Kort fortalt betyder begrebet energi, evnen til at udføre et stykke arbejde eller opvarme noget.

Energi er til at finde i en række forskellige energiformer. Der findes forskellige energiformer, som vil blive forklaret i dette afsnit.

Bevægelsesenergi = Kinetisk energi
Kinetisk energi er energien der gør et legeme, får kraft i sin bevægelse. Kinetisk energi afhænger af legemets masse og hastighed.

Hvis hastigheden f.eks. bliver større, bliver den kinetiske energi øget. Hvis nu en genstand bevæger sig med en hastighed af størrelse (betegnes v)

vil så have en kinetisk energi på størrelse med halvdelen af produktet af genstandens masse (betegnes m) samt kvadratet på hastigheden.

Energien afhænger af legemets fart og masse. Kinetisk energi bliver også kaldt for bevægelsesenergi. Man beregner et legemes kinetiske energi ved hjælp af denne formel i: E_kin=1/2*m*v^2

---

Kemisk energi
Kemisk energi er den energi som potentiel energi og kinetisk energi har lagret. Energien som den potentielle energi og kinetiske energi lagrer kommer af elektronerne som danner kemiske bindinger i et stof.

Under en kemisk reaktion, så kan kemisk energi blive omdannet til varme energi, elektrisk energi eller generelt de andre energiformer.

Kemisk energi er altså en form for elektrisk potentiel energi, grundet at elektriske kræfter bruges til at binde atomerne sammen i et kemisk stof.

Strålingsenergi = Lysenergi
Strålings energi er et begreb for udsendelsen af stofpartikler og bølgepartikler. Strålingsenergien kommer fra solens solstråler som udsender elektromagnetiske stråling partikler

radioaktiv stråling og beta- eller gamma stråler. Strålingsenergi bliver altså absorberet i form af elektromagnetisk stråling.

Den elektromagnetiske stråling afhænger af både intensitet og frekvensen af strålen. Fotoners energi er altså ikke bestemt med en hastighed, men med frekvens.

Kerneenergi
Kerneenergi er knyttet til bindingerne i atomkernen mellem protoner og neutroner. I tilfælde af atomkernen smelter eller bliver spaltet

så vil den samlede bindingsenergi imellem nukleonerne blive ændret. Kerneenergi er elementarpartiklernes potentielle energi og kinetiske energi inde i atomkernen.

Energikæde
Eksempelvis bliver benzin omdannet til varme, altså fra kemisk energi til termisk energi

Gassen bliver udvidet gennem den termiske energi og så trykkes koblingen ned som er mekanisk/kinetisk energi.

Gennem gearkassen vil mekanisk energi blive overført til bilens hjul, som så rykker bilen fremad via kinetisk energi.

Så bliver mekanisk energi fra bilens motor omdannet til elektrisk energi via generatoren og herefter virker alt elektrisk i bilen som radio, lys og andet.

Det er altså strålingsenergi og lydenergi som kommer ud af lamperne og radioen. Det er et eksempel på en energikæde.

Selve begrebet energikæde forklarer og gøre det nemmere at forstå, forløbet mellem en række forskellige energikilder og energiformers energioverførsler.

Tegn på energioverførsel kan være en genstand begynder at udsende lys eller en genstand bliver koldere eller varmere. En energikæde er dermed en beskrivelse af når energiomdannelser forløber i en kæde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu