Norsk økonomi | Opgave | International økonomi | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1

1.1
I denne opgave beregnespriselasticiteten for unges cigaretforbrugi perioderne 1990-2004 og 2004-2018, på baggrund af oplysningerne i bilag 1.
- Priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioden 1990-2004:
- Priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioden 2004-2018:

1.2
Da den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter, forklares der i denne opgave, hvilke konsekvenser der kommer af en sådan afgiftsstigning med inddragelse af effekten på de offentlige finanser, adfærdsændringen hos unge rygere og fordelingsvirkningen.
- Afgiftsstigningens effekt på de offentlige finanser
- Afgiftsstigningens effekt på adfærdsændringen hos unge rygere
- Afgiftsstigningens effekt på fordelingsvirkningen

1.3
Da den danske regering planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare, forklares der i denne opgave, hvilket diagram i bilag 4 der viser effekten og hvorledes afgiften påvirker forbruger- og producentoverskuddet.
- Forklaring af, hvilket diagram i bilag 4 der viser effekten
- Forklaring af, hvorledes afgiften påvirker forbruger- og producentoverskuddet

Opgave 2

2.1
I denne opgave analyseres årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018 på baggrund af bilag 5.

2.2
I denne opgave diskuteres fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden, med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge. I diskussion inddrages vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge samt bilag 5, 6 og 7.
- Den aktuelle konjunktursituation i Norge
- Mulige ændringer i arbejdstiden

Opgave 3

I denne opgave er jeg, som ansat i Norges Bank, blevet bedt om at udarbejde et notat til den norske regering med udgangspunkt i bilag 5, 6, 7, 8 og 9. Notatet indeholder en kort redegørelse for den aktuelle situation og udfordringer i norsk økonomi, en forklaring på den gennemførte renteforhøjelse og til sidst nationalbankens anbefalinger til regeringens finanspolitik og arbejdsmarkedspolitik.
- Den aktuelle situation og udfordringer i norsk økonomi
- Forklaring på renteforhøjelsen
- Anbefalinger til jeres finans- og arbejdsmarkedspolitik

Uddrag
Lønudviklingen havde en årlig procent-stigning på 2,9 pct. i 2018, hvor forbrugerpriserne havde en lavere årlig procent-stigning på 2,7 pct., som betyder, at lønmodtagernes realløn steg i 2018.

Dernæst steg det offentlige forbrug med 1,2 pct. i 2018, svarende til 9,3 mia. NOK, som ligesom privatforbruget også har en positiv indflydelse på landets BNP og dermed økonomiske vækst.

Hvis man bevæger sig videre i forsyningsbalanceligningen, ses det i bilag 5, at de samlede faste investeringer i Norge, steg med 1 pct., men 1,1 pct.for fastlandet i 2018.

Da investeringerne for fastlandet er størst, har det medvirket til, at Norges BNP-stigning for fastlandet er større end den samlede BNP-stigning.

Derudover er der sket en minimal stigning i landets lagerinvesteringer på 0,4 pct., som sammenholdt med de faste investeringer alt i alt, har en positiv effekt på Norges økonomiske vækst i 2018.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu