Norsk økonomi | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
OPG 1
1.1 Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018.

1.2. Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter.
- Offentlige finanser
- Unges adfærdsændringer
- Fordelingsvirkningen

1.3 Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.

OPG 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018.
- Forbrug
- Investeringer
- Import/eksport

2.2 Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden. Kom herunder ind på vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge.

Uddrag
priselasticitet ja altså man kan se hvor prisfølsomme ens produkt eller andres produkter er. man kigger på hvor stor efterspørgsel på produktet er når vi beregner priselasticiteten skal man bruge nogle Formel som sidder Sådan her ud.

Vi skal kende procentvise vækst for begge værdierne, det Det kan vi også se bilag et hvor tabellen viser og mange cigaretter

Der er solgt og prisen på cigaretterne herefter finder vi procentvise ændringen i perioden fra 1990 til 2004 der har fundet den procentvise vækst for begge de her perioder og herefter har jeg sat dem ind i Vores priselasticitet Formel og fået 1,5 i 1990 - 2004 og 1,4 i 2004 - 2018

priselasticitet den der viser hvordan tallet værdi er enten negative eller positive for kalde ens varer pris elastisk skal elasticiteten være mindre -

1 fordi prisændringen i procent er meget større hvis tallet værdi derimod er mellem nul og -1 er varen u elastisk hvis Vi skal kigge på de taget som

Vi har beregnet altså cirka 1,5 fra både 1990 til 2004 og 2004 til 2018 altså prisændring i procent har betydet mængde ændringer derfor kan jeg

konkludere at cigaretter er pris elastiske dog er det ikke kun prisen der har betydning for antallet af solgte cigaretter da denne periode var over 30 år og Det kan for eksempel også skyldes lovgivning eller helbred.

---

I bilag 4 kan vi se flere diagrammer som viser effekten afgifter kan have når der kommer afgift på en vare

hvis omkostningerne stiger for at producere varen, kan man tydeligt se at udbuddets kurven forskydes parallelt med afgiften da den uanset hvad vil blive dyrere at producere.

Forbrugere skulle viser prisen forbrugeren er villig til at give for den enkelte vare den viser altså forbrugeren spare hvis produktet koster mindre derudover er Der er et overskud som også er kaldt producentoverskuddet det der markedsprisen – produktionsomkostning.

så når regeringen lægger en afgift til at påvirker det både forbrugeren og producentoverskuddet afgiften påvirker altså udbud kommunen ved at rykke den opad på grund af omkostninger der stiger og priserne stiger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu