Norsk Økonomi – IØ

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 2
”Man må tage hatten af for, hvor disciplineret de indtil videre har været i forvaltningen af den her formue. Men hvis de bare pumper flere penge ud i den nuværende situation, hvor de har meget lav arbejdsløshed, så kan de få en overophedning af økonomien”.
a) Forklar med udgangspunkt i diagrammet i bilag 1, hvad Peter Birch Sørensen mener.

Opgave 2 3
a) Forklar med udgangspunkt i bilag 3 den norske centralbanks dilemma ved tilrettelæggelse af landets pengepolitik.

Opgave 3 4
a) Beregn på baggrund af nøgletallene i bilag 4 olieeksportens andel af Norges BNP.
b) Analyser på baggrund af bilag 4 de væsentligste forklaringer på den forventede økonomiske vækst i Norge i 2015.

Opgave 4 5
a) Diskuter med udgangspunkt i bilag 5 fordele og ulemper for Norges økonomi ved at toldbeskytte og yde tilskud til landbruget.

Opgave 5 6
a) Vurder med udgangspunkt i det samlede bilagsmateriale om det er en god ide at gennemføre de skattelettelser, der fremgår af bilag 8

Uddrag
Forklar med udgangspunkt i diagrammet i bilag 1, hvad Peter Birch Sørensen mener:

Det som Peter Birch Sørensen mener med at vi kan få en overophedning af økonomien,
Er fordi hvis staten fortsat, bliver ved med at pumper yderligere penge ud i samfundet for eksempel i form af skattelettelser, så vil vi kunne se en stigende efterspørgsel på varer, hvilket har en påvirkning på SE/SU Diagram i bilag 1 påvirkningen sker, da den samlede efterspørgsel i samfundet vil stige.

Påvirkning vil kunne ses i SE/SU-diagrammet, hvis staten fortsat pumper penge ud i samfundet, vil SE linjen blive rykket ud til højre, hvilket vil sige at der bliver skabt en ny ligevægt. Det kommer også til at have den betydning at prisniveau og BNP realt, vil stige i takt med produktionen.

Hvis tilfældet sker at SE-Kurven bliver rykket alt for langt over med højre, vil det betyde at landet nærmer sig fuld kapacitet, og vil begynde at kunne se en mangel på arbejdskraft for at kunne dække efterspørgslen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her